Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών χαιρετίζουμε το οικονομικό πρόγραμμα του υποψηφίου Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Νικόλα Παπαδόπουλου, που στον πυρήνα του έχει την αναστήλωση της πραγματικής οικονομίας και την ουσιαστική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.

Δυστυχώς οι σημερινές συνθήκες κατά πολύ απέχουν από το “success story” που η κυβέρνηση επικοινωνιακά επιχειρεί να πωλήσει. Η πραγματικότητα των κόκκινων δανείων, των μισθών πείνας, των κουρεμένων καταθετών, των κατόχων αξιογράφων, των δικαιούχων των ταμείων πρόνοιας, των δανειοληπτών, των ανέργων, των μικρών επιχειρήσεων και των άλλων θυμάτων της οικονομικής πολιτικής της απερχόμενης κυβέρνησης, δεν αντιμετωπίζεται με νέες “δεσμεύσεις” του πλέον αναξιόπιστου Προέδρου στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Νίκου Αναστασιάδη.

Είναι γι αυτό που το επεξεργασμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα οικονομικής διακυβέρνησης του Νικόλα Παπαδόπουλου μπορεί να αποτελέσει πραγματική απάντηση στις προκλήσεις του αύριο. Με στόχο την εμπέδωση όρων κοινωνικής δικαιοσύνης και την αποκατάσταση όσων πλήρωσαν για μια κρίση που δεν δημιούργησαν, εκφράζουμε τη βεβαιότητα πως ο Νικόλας Παπαδόπουλος ως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας μπορεί να εκφράσει τα κοινωνικά αυτά στρώματα, που σήμερα δεν έχουν φωνή.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος μπορεί να φέρει την άνοιξη της Κυπριακής Οικονομίας.