Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών εκφράζει την αντίθεση του στην νέα στρατηγική για την εργοδότηση αλλοδαπών που αποφάσισε το απερχόμενο Υπουργικό Συμβούλιο.

Η ενέργεια του Υπουργού Εργασίας μυρίζει ετσιθελισμό και μόνο σκοπό έχει να ικανοποιήσει τις εργοδοτικές οργανώσεις.

Παραγκωνίζεται ο θεσμοθετημένος κοινωνικός διάλογος και θεσμοθετείται η δυνατότητα του εκάστοτε υπουργού να παρέχει εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις χωρίς κοινωνικό διάλογο και συνεννόηση.

Για πρώτη φορά εισάγονται στην στρατηγική απασχόλησης  οι λεγόμενες εταιρείες ενοικίασης εργαζομένων οι οποίες θα μπορούν να φέρνουν εργαζόμενους τους οποίους στη συνέχεια, θα «ενοικιάζουν» σε άλλους εργοδότες στον τομέα της γεωργίας και κτηνοτροφίας. Αυτή η πρόνοια μυρίζει σύγχρονο δουλεμπόριο.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών θεωρούμε ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται οι εργαζόμενοι από τρίτες χώρες ως ένας μηχανισμός διάβρωσης των συλλογικών συμβάσεων και απορρύθμισης της εργασίας.

Καλούμε τη νέα κυβέρνηση να αποσύρει την απόφαση του απερχόμενου Υπουργικού Συμβουλίου και να προσέλθει σε ένα γόνιμο και λειτουργικό κοινωνικό διάλογο.