Το ζήτημα της παραχώρησης δασικής γης για ανέγερση ιδιωτικού Πανεπιστημίου στην ελεύθερη επαρχία της Αμμοχώστου, αναδείχθηκε σήμερα μέσα από τη συζήτηση της Ετήσιας Έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για το Έτος 2017 για το Τμήμα Δασών στην Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής. Όπως αναφέρθηκε στις δηλώσεις μετά τη συνεδρία, το Υπουργικό Συμβούλιο ανέστειλε την απόφαση του για παραχώρηση δασικής γης μετά από την Έκθεση αυτή και την πληροφόρηση ότι το Υπουργικό Συμβούλιο παραπλανήθηκε. Στη συνεδρία συζητήθηκε και ο ρόλος και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Τμήμα Δασών.

Ο Βουλευτής των Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών Γιώργος Περδίκης ανέφερε πως προκύπτουν πολλά ζητήματα από την Έκθεση και στάθηκε ιδιαίτερα στην περίπτωση της προσπάθειας που έγινε για κατά χάρη παραχώρησης κρατικής δασικής γης για την ανέγερση ιδιωτικού Πανεπιστημίου παρά τις ενστάσεις του Γενικού Ελεγκτή, του Τμήματος Πολεοδομίας και τις επιφυλάξεις του Γενικού Εισαγγελέα. Όπως είπε, η προσπάθεια αυτή έγινε με προσωπική εμπλοκή του προηγούμενου Υπουργού Γεωργίας, ο οποίος πίεζε με προσωπικά χειρόγραφα σημειώματα το Τμήμα Δασών να αλλάξει τοποθέτηση, κάτι το οποίο έγινε.

«Εμείς θεωρούμε ότι αυτή η υπόθεση εμπεριέχει τα στοιχεία ενός σκανδάλου, δεν έχουμε καμία αντίρρηση να βοηθηθεί η ανέγερση ενός ιδιωτικού Πανεπιστημίου στην περιοχή της ελεύθερης Αμμοχώστου, αλλά αυτό πρέπει να γίνει μέσα σε συνθήκες σεβασμού του δημοσίου συμφέροντος και οπωσδήποτε του δάσους που έχει μια αξία σημαντική για τη χώρα μας», είπε.

Ερωτηθείς σε ποιο σημείο βρίσκεται η διαδικασία, είπε πως αυτή τη στιγμή προσπαθούν να ξεπεράσουν το κώλυμα του Γενικού Εισαγγελέα και να μετατρέψουν την εταιρεία ως μια εταιρεία μη κερδοσκοπική προκειμένου να ικανοποιηθεί ο όρος ότι ένα κοινωφελές έργο πρέπει να εκτελείται από Μη κερδοσκοπική εταιρεία.

Σε ερώτηση για τη θέση του Τμήματος Δασών, είπε πως ενώ αρχικά είχε αρνητική τοποθέτηση στη συνέχεια μετά από το χειρόγραφο σημείωμα του προηγούμενου Υπουργού Γεωργίας άλλαξε στάση και σήμερα δεν ξεκαθάρισε τη θέση του. «Ελπίζουμε ότι η τελική του θέση θα είναι αρνητική, όπως αρνητική θα πρέπει να είναι και της Εκτελεστικής εξουσίας», είπε και πρόσθεσε πως δυστυχώς υπάρχουν αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, οι οποίες λήφθηκαν υπό καθεστώς παραπλάνησης.

Ο κ. Περδίκης διευκρίνισε πως η απόφαση του Υπουργικού ανακλήθηκε μετά την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή ότι η απόφαση για παραχώρηση ήταν πιθανώς παράνομη, και τώρα μελετάται υπό το νέο καθεστώς της εταιρείας. Πρόσθεσε πως για το θέμα έχει επιδείξει προσωπικό ενδιαφέρον ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας όταν πληροφορήθηκε ότι παραπλανήθηκε το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σε ερώτηση για τη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, είπε πως αυτός δηλώνει ότι δεν είναι προς το δημόσιο συμφέρον η ανέγερση ενός ιδιωτικού πανεπιστημίου. Μπορεί, όπως είπε, να θεωρηθεί ως κοινωφελές έργο ωστόσο δεν καλύπτεται από τη νομοθεσία σε σχέση με την παραχώρηση δασικής γης.

Ερωτηθείς αν υπάρχει το ενδεχόμενο να δοθεί χαλίτικη γη αντί δασική, ο κ. Περδίκης απάντησε θετικά λέγοντας μάλιστα πως η δασική γη παραχωρείται για πολύ πιο σοβαρούς λόγους και πολύ πιο δύσκολα σε σχέση με την χαλίτικη.

(ΚΥΠΕ/ΘΚΕ/ΗΦ)