Η τοποθέτηση νέας εξέδρας σε παραλία, αυτή τη φορά στην Πύλα, έρχεται να επιβεβαιώσει τα προφανή, ότι δηλαδή ο καθένας μπορεί να κάνει σχεδόν ότι θέλει και μάλιστα χωρίς κυρώσεις, αν τα φώτα της δημοσιότητας δε στραφούν επάνω του. Ευτυχώς, στην προκειμένη περίπτωση, χάρις στην άμεση ανάδειξη του θέματος από την Επαρχιακή Επιτροπή του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, αλλά και την τάχιστη παρέμβαση της Επαρχιακής Διοίκησης, η συγκεκριμένη εξέδρα αφαιρέθηκε σε σύντομο διάστημα. Το συνολικό όμως πρόβλημα παραμένει.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών εκφράζουμε την έντονη διαφωνία μας με τις προσεγγίσεις που αντιλαμβάνονται το φυσικό περιβάλλον ως εμπόδιο της ανάπτυξης. Αυτό που στην πραγματικότητα ισχύει, είναι το ακριβώς αντίθετο. Ο φυσικός πλούτος της πατρίδας μας, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που χρήζουν ανάδειξης και ασφαλώς προστασίας. Οι μεμονωμένες περιπτώσεις δημόσιων αξιωματούχων, που προσπαθούν να ζητήσουν από τους Κυπρίους να τοποθετηθούν σε ψευτοδιλήμματα, θα τυγχάνουν μόνο κοινωνικής απαξίωσης, όπως τους αξίζει.

Τα πολλαπλά ανάλογα περιστατικά του τελευταίου διαστήματος, καταδεικνύουν όμως και ένα μεγάλο θεσμικό κενό, τόσο ως προς τους φορείς διαχείρισης και αδειοδότησης τέτοιων ευαίσθητων περιβαλλοντικά σημείων, όσο και ως προς το σκέλος της εποπτείας της τήρησης των νόμων και των ρυθμίσεων. Ασφαλώς για εμάς, η λύση στο πρόβλημα αυτό δεν είναι η υπαγωγή των παραλιών, όπως προτείνεται από ορισμένους, στο μελλοντικό Υφυπουργείο Τουρισμού, πρόταση που το μόνο που καταδεικνύει είναι την αντίληψη αυτών που την έχουν καταθέσει: Ότι δηλαδή, οι παραλίες είναι προϊόν προς εκμετάλλευση και όχι δημόσιο αγαθό και σε κάποιες περιπτώσεις, ευαίσθητοι περιβαλλοντικά χώροι.