Νέα έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναφορικά με τη διαχείριση αποβλήτων στην Κύπρο, επιβεβαιώνει τις έντονες ανησυχίες μας, καθώς η χώρα μας κινδυνεύει να μην επιτύχει τον στόχο προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων για το 2025, όπως και τον στόχο μείωσης της υγειονομικής ταφής των αποβλήτων για το 2035.

Τα άκρως ανησυχητικά στοιχεία που καταγράφονται δεν μας εκπλήσσουν. Δυστυχώς είναι σύνηθες φαινόμενο την τελευταία δεκαετία η Κύπρος να βρίσκεται στον πάτο και εκτεθειμένη ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, κρούομε των κώδωνα του Κινδύνου και εκφράζουμε την έντονη απογοήτευση μας, καθώς παρατηρούμε τους αρμόδιους φορείς αντί να προωθούν και να επενδύουν στην ολοκληρωμένη βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων βάση της Κυκλικής Οικονομίας, να εξακολουθούν να συντηρούν εις βάρος του φορολογούμενου πολίτη ένα αποτυχημένο μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων, όπως για παράδειγμα είναι η μονάδα ΧΥΤΥ της Κόσιης και ΟΕΔΑ Πεντάκωμου.

Η έκθεση «χαστούκι» αποτυπώνει τη ζοφερή πραγματικότητα και αποτελεί ταυτόχρονα μία επείγουσα υπενθύμιση για να εισακούσουμε τις συστάσεις της ΕΕ και να εργαστούμε όλοι προς αυτή την κατεύθυνση.