Η Επιτροπή για την καταπολέμηση της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης, μέσα από την ετήσια έκθεση αξιολόγησης για την «Πρόληψη της διαφθοράς και προώθηση της ακεραιότητας στις κεντρικές κυβερνήσεις και τα όργανα επιβολής του νόμου», καθιστά σαφές ότι ενώ η ΚΔ έχει θεσπίσει σχετικές νομοθεσίες, αυτές παραμένουν στα χαρτιά και ανεφάρμοστες ή αναποτελεσματικές. Επισημαίνει, επίσης, την απουσία ισχυρού συστήματος λογοδοσίας και εξειδικευμένης πολιτικής κατά της διαφθοράς των αξιωματούχων. Πιο επίκαιρη από ποτέ για την Κύπρο, είναι και η αναφορά για τις διαδικασίες διορισμού και απομάκρυνσης του Αρχηγού και Υπαρχηγού της Αστυνομίας.

Ως εκ τούτου, η GRECO, στην έκθεσή της, δίνει ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν, ώστε το κράτος διαφάνειας και δικαιοσύνης στην Κύπρο, να μην παραμείνει έκθεμα βιτρίνας αλλά να καταφέρουμε πραγματικά να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά.

Υπενθυμίζεται ότι, η Βουλεύτρια του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, Αλεξάνδρα Ατταλίδου, τον Απρίλιο του 2023, κατέθεσε Πρόταση Νόμου για τροποποίηση του Άρθρου 13 του Συντάγματος, για τον διαχωρισμό των ρόλων και εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και στον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας να μη λειτουργούν ως νομικοί σύμβουλοι του κράτους, καθώς πολλές φορές, αυτή τους η ιδιότητα συγκρούεται με το συνταγματικό τους καθήκον να ενεργούν ως δημόσιοι κατήγοροι. Εξάλλου, αναφορικά με τα ποικίλα θέματα διαφθοράς στην Κύπρο, η κα Ατταλίδου, την ίδια περίοδο, απέστειλε επιστολή στον Ευρωπαίο Επίτροπο Δικαιοσύνης, με αφορμή την επίσκεψή του στην Βουλή των Αντιπροσώπων, με θέμα «Ο τρόπος άσκησης των εξουσιών του Γεν. Εισαγγελέα στην Κυπριακή Δημοκρατία και οι συνακόλουθες επιπτώσεις στο επίπεδο του κράτους δικαίου», μέσα από την οποία καταγράφονται λεπτομερώς περιστατικά απουσίας θεσμικών αντιβάρων στον έλεγχο των εξουσιών.

Επιπρόσθετα, αγώνας είχε δοθεί και για την προσθήκη ακόμα ενός όπλου στην φαρέτρα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς προκειμένου αυτή να έχει ανακριτικές εξουσίες, κάτι το οποίο καταψήφισε η ολομέλεια της Βουλής.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών συνεχίζουμε μέσα από τη δράση μας και το κοινοβουλευτικό μας έργο να επιδιώκουμε την αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς. Το κράτος δικαίου και η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος δεν επιδέχονται την αυθαίρετη λειτουργία των θεσμών, ούτε την ενάσκηση της εξουσίας από αξιωματούχους «ιερές αγελάδες».