Το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών απέστειλε επιστολή στον Επίτροπο Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Vella σχετικά με την ενέργεια της κυβέρνησης να εισαγάγει στο στρατηγικό σχέδιο αντιμετώπισης της λαθροθηρίας πρόνοια για το λεγόμενο «εναλλακτικό σχεδιασμό». Σύμφωνα με την πρόνοια αυτή θα επιτρέπεται η θήρευση των αμπελοπουλιών με «επιλεκτικές μεθόδους» δηλαδή με όπλο, σφεντόνα, τόξο κα.

Η επιστολή των Οικολόγων απαντήθηκε από το γραφείο του κ. Vella στις 7 Ιουλίου με επιστολή του προϊστάμενου διοικητικής μονάδας κ. Stefan Leiner, ο οποίος μεταφέρει τις σοβαρές ανησυχίες της Επιτροπής για την προβλεπόμενη στο Στρατηγικό Σχέδιο δυνατότητα χορήγησης παρεκκλίσεως για θήρευση αμπελοπουλιών.
Η Επιτροπή προτίθεται να διερευνήσει το θέμα περαιτέρω με τις κυπριακές αρχές.

Το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών θα παρακολουθεί από κοντά την κατάσταση και θα δρα πάντα αναλόγως για να αποτραπούν τα σχέδια της κυβέρνησης που εάν υλοποιηθούν, θα καταστρέψουν τον πυρήνα της πολιτικής για αντιμετώπιση της λαθροθηρίας.