Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών στηρίζει ένθερμα την εκστρατεία των Ευρωπαίων Πρασίνων για καταψήφιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής από το Ευρωκοινοβούλιο, η οποία θεωρείται απειλή για την επίτευξη και εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Η Ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική δυστυχώς εξακολουθεί να επιδοτεί την μαζική κτηνοτροφία και δίνει κίνητρα στους αγρότες να χρησιμοποιούν συνθετικά φυτοφάρμακα και λιπάσματα, με αποτέλεσμα να καταστρέφεται η βιοποικιλότητα.

Από αυτή τη πολιτική είναι γνωστό ότι θα επωφεληθούν χρηματικά κυρίως οι πολυεθνικές εταιρείες και άλλοι μεγάλοι φορείς, αφήνοντας ψίχουλα για τους μικρογεωργοκτηνοτρόφους.

Παράλληλα, θα αφήσει στην άκρη τους μικρομεσαίους κλίμακας αγρότες επιταχύνοντας τη μείωση του αριθμού των βιώσιμων αγροτικών οικογενειών δηλ. οικογενειακές φάρμες κοκ.

Βρισκόμαστε πλέον σε Κλιματική Κρίση ανά το παγκόσμιο. Είναι η ώρα επιτέλους να αναλάβουμε δράση για καταπολέμηση της Κλιματικής Αλλαγής, για την προστασία της βιοποικιλότητας και των αγροτικών οικογενειών και για ενδυνάμωση του πρωτογενούς οικονομικού τομέα. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στην Ευρωπαϊκή Κοινή Αγροτική Πολιτική να συνεχίσει να καταστρέφει τον πλανήτη μας μέχρι το τέλος του 2027. Η καταψήφιση της εν λόγω πολιτικής είναι μονόδρομος.

Σας καλούμε όλους να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ομάδας των Πράσινων/Ανεξαρτήτων του Ευρωκοινοβουλίου στο https://act.greens-efa.eu και να υπογράψετε και να προωθήσετε την πανευρωπαϊκή μας εκστρατεία.