Σε πρόσφατη ερώτηση του βουλευτή Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη αν έχουν υποβληθεί και εξετάζονται άδειες για λειτουργία επιχειρήσεων με επιδείξεις δελφινιών σε αιχμαλωσία ο αρμόδιος υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκος Κουγιάλης απάντησε ότι πρόσφατα, έχει υποβληθεί ενδιαφέρον από δύο διαφορετικούς επενδυτές για δημιουργία δελφιναρίων, στα πλαίσια του οποίου έχουν ζητηθεί διευκρινήσεις από το Υπουργείο σχετικά με το πλαίσιο αδειοδότησης και ελέγχου των δελφιναρίων.

Ανάφερε επίσης ότι σε περίπτωση που αίτηση δελφιναρίου κριθεί κατάλληλη για να αδειοδοτηθεί στη βάση των διαφόρων κριτήριων και όρων που θα θέσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, θα επιβληθούν παράλληλα και αυστηροί όροι σε σχέση με τη λειτουργία και τα προγράμματα της εγκατάστασης. Σκοπός είναι να διαφυλαχθεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό η προστασία των δελφινιών και να αποφευχθούν οποιαδήποτε προβλήματα του παρελθόντος.
Το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών ενημερωνει ότι το Υπουργικό Συμβούλιο στις 17 Μαρτίου 2015, αποφάσισε να τροποποιήσει την Απόφαση με αρ. 50.423 ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 1999, ώστε να μπορούν να εξετάζονται νέες αιτήσεις για δημιουργία δελφιναρίων. Η εν λόγω Απόφαση του 1999, αποσκοπούσε στην προστασία των δελφινιών σε συνέχεια διαφόρων σοβαρών προβλημάτων που είχαν προκύψει, σε σχέση με την λειτουργία και τη βιωσιμότητα συγκεκριμένου δελφιναρίου που λειτουργούσε τότε στην Κύπρο.