Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών επιμένουμε ότι μια νέα πενταμερής διάσκεψη δεν θα επιφέρει ουσιαστική πρόοδο στο Κυπριακό, αλλά μάλλον εγκυμονεί κινδύνους.

Η “νέα Γενεύη” δεν πρέπει να είναι αυτοσκοπός. Στόχος πρέπει να αποτελεί η ουσιαστική πρόοδος των συνομιλιών και για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει μπουν οι βάσεις για μια πραγματική διεθνή διάσκεψη για την Κύπρο.

Επιβάλλεται να επιμένουμε στην πάγια θέση μας για διεθνή διάσκεψη με την ενεργό συμμετοχή των μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε μια τέτοια διεθνή διάσκεψη πρέπει να είναι παρούσα η Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης πρέπει να επιμένει σε αυτές τις προϋποθέσεις, που θα έπρεπε βέβαια να είχαν τεθεί πριν από τη διάσκεψη του Ιανουαρίου.

Εάν είχαν τεθεί από τότε σε μια πραγματική διεθνή διάσκεψη και όχι σε πενταμερή, όπως εξελίχθηκε, τότε ίσως να μην είχαμε φτάσει σήμερα σε αυτήν την τελματώδη κατάσταση.