Η γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα για τις τρεις προτάσεις νόμου των κομμάτων ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ (όπως δημοσιεύεται στο σημερινό φύλλο της Εφημερίδας «ο Φιλελεύθερος» φέρνει – κατά την άποψη μας – την Κυβέρνηση ενώπιον των ευθυνών της.  

Η βασική αντισυνταγματικότητα που εντοπίζει ο Γενικός Εισαγγελέας είναι η επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού και η δημιουργία θέσεων στη δημόσια υπηρεσία χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Κυβέρνησης. 

Άρα τα τρία κόμματα (που κατά κανόνα στηρίζουν την Κυβέρνηση στη Βουλή) οφείλουν να πείσουν την Κυβέρνηση να αλλάξει στάση στο θέμα των αόριστου χρόνου δημοσίων υπαλλήλων.  

Οφείλουν επίσης να αφαιρέσουν εκείνες τις πρόνοιες που θέτουν τους αορίστου χρόνου υπαλλήλους σε δυσμενέστερη θέση αφού – σύμφωνα με την γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα – παραβιάζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων και το Ενωσιακό Δίκαιο.  

Παράλληλα η Βουλή οφείλει να προωθήσει προς ψήφιση μια άλλη πρόταση νόμου – εισήγηση του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών – με την οποία καταργείται η πρόσληψη στο δημόσιο, εργαζομένων με το καθεστώς του «αυτεργοδοτούμενου».

Υπάρχουν εκατοντάδες εργαζόμενοι που δυστυχώς τυγχάνουν εκμετάλλευσης από την ίδια τη Κυβέρνηση γιατί προσφέρουν εργασία έναντι μόνιμων θέσεων χωρίς καν να έχουν την επαγγελματική κατοχύρωση των ορισμένου ή αόριστου χρόνου.