Είμαστε στο 2020 και σε μια επιτροπή 16 ατόμων διορίζεται μόνο μια εκπρόσωπος του γυναικείου φύλου.

Σε αυτό το πλαίσιο, η σύνθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τη δημιουργία Υφυπουργείου Πολιτισμού, που διόρισε ο Υπουργός Παιδείας, προκαλεί και προσβάλλει την κοινωνία μας. Από ένα Υπουργείο που υπηρετεί τον Πολιτισμό, αναμέναμε μεγαλύτερη ευαισθησία και σεβασμό προς τις γυναίκες.

Δυστυχώς, δεν είναι η πρώτη φορά που παρατηρούμε τέτοιες δυσμενείς διακρίσεις. Παρά τις κατά καιρούς εξαγγελίες και δεσμεύσεις της κυβέρνησης, η υπό-αντιπροσώπευση των γυναικών είναι ο κανόνας, όπως άλλωστε συμβαίνει με το Υπουργικό.

Αυτός είναι ο σεβασμός που επιδεικνύουν στην πράξη.

Βίντεο δηλώσεων: https://youtu.be/sDzPWflcg6A