Είναι με μεγάλη λύπη και σπαραγμό ψυχής που ενημερωθήκαμε για τη δεύτερη κατάρρευση μέρους των Ενετικών Τειχών της Λευκωσίας στην κατεχόμενη πλευρά της πρωτεύουσας. Η προχθεσινή κατάρρευση προέκυψε φαίνεται  λόγω της ανεπαρκούς συντήρησης και έλλειψης υποδομών παροχέτευσης όμβριων υδάτων.

Η παρουσία δε κτηρίων και αποχετεύσεων επί των τειχών, επιδεινώνουν την κατάσταση αφού εισάγουν επιπλέον πιέσεις και αυξάνουν τον κίνδυνο διάβρωσης. Κρίνεται επιτακτική η ανάγκη όπως εξευρεθούν οι απαραίτητοι πόροι και να επιτραπεί στην Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά να ανοικοδομήσει το κατεστραμμένο σημείο, αλλά επίσης να ελέγξει τα τείχη στην ολότητά τους.

Όλοι μαζί, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, πρέπει να εργαστούμε, ούτως ώστε να συντηρηθούν τα ενετικά τείχη τόσο της Λευκωσίας όσο και της Αμμοχώστου, αφού αποτελούν μέρος της κοινής μας πολιτιστικής κληρονομιάς. Επιπλέον, πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες ώστε να κηρυχθεί μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, αφού η διχοτόμηση της πρωτεύουσας μας και του ιδίου του τείχους, όπως και διάφορες κατασκευές επί ή παραπλήσια των τειχών, καθιστούν αυτή την πιθανότητα απομακρυσμένη.