«Κάτω από το τραπέζι» αποπειράθηκε η Κυβέρνηση της Ελλάδας να επιτρέψει την σφαγή ζώων με την μέθοδο κοσέρ/χαλάλ, ωστόσο οι άμεσες ενέργειες των πολιτών της χώρας σταμάτησαν την νέα απόπειρα για υιοθέτηση αυτής της βάρβαρης μεθόδου θανάτωσης των ζώων. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη μάλιστα επιδίωξε την εισαγωγή αυτής της μεθόδου, αψηφώντας σχετική απόφαση του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου αλλά και οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά την προστασία των ζώων κατά τη θανάτωση και την εφαρμογή της αναισθητοποίησης πριν τη σφαγή, όπως περιγράφεται στην Κοινοτική Νομοθεσία (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1099/2009).Χαιρετίζουμε την απόφαση και υπενθυμίζουμε πως το ίδιο επιχείρησε και η Κυβέρνηση μας πριν δυο χρόνια. Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών σεβόμαστε όλες τις παραδόσεις και απαιτήσεις κάθε θρησκείας, όχι όμως όταν παραβιάζονται βασικά δικαιώματα ζώντων οργανισμών. Δηλώνουμε επίσημα την αντίθεση μας έναντι στην πιθανή εισαγωγή της φρικτής μεθόδου σφαγής κοσέρ/χαλάλ. Υπενθυμίζουμε πως με την μέθοδο αυτή το ζώο επιδέχεται πολλαπλές επιθέσεις πριν επέλθει ο θάνατος, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα βασανιστικό για το ζώο.

Σύμφωνα πάντα και με τη διεθνή βιβλιογραφία για την εφαρμογή της μεθόδου Κοσέρ για τη σφαγή των ζώων απαιτείται εξειδίκευση και πείρα, διαφορετικά καθίσταται εξαιρετικά επώδυνη και βασανιστική η θανάτωση των ζώων. Στην Κύπρο δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα και πολύ αμφιβάλλουμε για την πρακτική εφαρμογή της μεθόδου ώστε να είναι σύννομη με το ενωσιακό δίκαιο.