Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών διαπιστώνει ότι η οξύτητα και οι υπερβολές στη δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ των δυο μεγάλων κομμάτων για το θέμα των αποκαλύψεων για το ημιφορτηγό με τον ηλεκτρονικό μηχανισμό παρακολουθήσεων τηλεφωνικών (και άλλων) συνδιαλέξεων, οδήγησε στην εμπλοκή της εβραϊκής κοινότητας της Κύπρου και στη δημιουργία παρεξηγήσεων.

Ενώ η Βουλή υπνώττει ύπνο βαθύ για αυτό το θέμα και γίνονται συναντήσεις κεκλεισμένων των θυρών, εμείς ζητούμε να υπάρξει διερεύνηση της υπόθεσης από ανεξάρτητο θερμό όπως τον Γενικό Εισαγγελέα ή από επιτροπή που θα διορίσει ο Γενικός Εισαγγελέας, νοούμενου ότι τα πορίσματα της θα γίνουν σεβαστά από όλους.