Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών εκφράζουμε τη λύπη μας, καθώς στην χθεσινή συνεδρίαση του κοινοτικού συμβουλίου Άχνας, δεν έχει καταστεί δυνατόν να ανατραπεί η προηγούμενη θετική απόφαση για τη δημιουργία πάρκου / εκτροφείου κροκοδείλων, παρά την παλλαϊκή αντίδραση των κατοίκων.

Καταγράφουμε ως θετικό το γεγονός ότι η πλειοψηφία των μελών του Κοινοτικού Συμβουλίου δείχνει να προβληματίζεται σοβαρά στο ενδεχόμενο της αλλαγής της απόφασης.

Σημειώνουμε όμως, τη σημασία των καταγγελιών από κοινοτικούς συμβούλους, αλλά και της Ομάδας Πρωτοβουλίας, για τη συμμετοχή στην χθεσινή συνεδρίαση μέλους του κοινοτικού συμβουλίου το οποίο έχει συγγενική σχέση και προσωπικό συμφέρον με άτομα που εμπλέκονται στο επιχειρούμενο έργο.

Καταγγέλλουμε για ακόμα μια φορά την στάση του Προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου, ο οποίος δεν εφαρμόζει τη νομοθεσία για τη λειτουργία των κοινοτικών συμβουλίων και επιμένει με κάθε μέσο να βοηθήσει την εταιρία στην υλοποίηση των σχεδίων της.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών καλούμε τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Έπαρχο Αμμοχώστου να αναλάβουν τις ευθύνες τους έναντι του νομού προκειμένου να σταματήσει η αυθαιρεσία και ο ετσιθελισμός