Ένα πρόβλημα που δημιουργήθηκε λόγω λανθασμένων χειρισμών της κυβέρνησης Αναστασιάδη, που απασχόλησε την κοινή γνώμη υπέρμετρα για 3 και πλέον μήνες, που προκάλεσε αναταραχή στην κοινωνία μας μέσω 48ωρης απεργίας στα δημόσια σχολεία, φαίνεται να έχει προσπεραστεί. Πλέον η Κυβέρνηση και οι Εκπαιδευτικές Οργανώσεις δηλώνουν έτοιμες να ασχοληθούν με τα πραγματικά προβλήματα στην παιδεία και να συζητήσουν την άρση της διαφοράς που προέκυψε μεταξύ τους σε βάθος χρόνου.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών χαιρετίζει τη συμφωνία της Διυπουργικής Επιτροπής με τις ηγεσίες των Εκπαιδευτικών Οργανώσεων, αναμένοντας ότι επιτέλους θα εγκύψουν τώρα όλοι οι εμπλεκόμενοι επί των ουσιωδών προβλημάτων της δημόσιας Παιδείας. Υπενθυμίζουμε ότι αυτά τα προβλήματα είναι πολύ συγκεκριμένα.

Ένα σύγχρονο κράτος οφείλει να έχει στις προτεραιότητές του την ευθύνη για παροχή ποιοτικής παιδείας, τον εκσυγχρονισμό και την συνεχή αναβάθμιση της. Ως εκ τούτου, καλούμε όλους όσους θα εμπλακούν με την επίλυση των σοβαρών προβλημάτων της παιδείας να κάνουν αρχή από τα θέματα ασφάλειας, την ειδική εκπαίδευση αλλά και την ανάγκη αναβάθμισης των κτηριακών εγκαταστάσεων και υποδομών στις αίθουσες διδασκαλίας.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, για τα τρία πιο πάνω θέματα, διαχρονικά, έχουμε καταθέσει εφαρμόσιμες εισηγήσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέρος της επίλυσης των σοβαρών προβλημάτων της παιδείας. Θα αναμένουμε με ενδιαφέρον την έκβαση του νέου αυτού κύκλου διαβουλεύσεων, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις.