Κάθε χρόνο την 1η Κυριακή του Μαΐου τιμούμε την Παγκόσμια Ημέρα Πολύτεκνης μάνας, και μέσω αυτής τις λιγοστές πλέον πολύτεκνες οικογένειες.

Η πολιτεία μας οφείλει να υποστηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες εμπράκτως και ουσιαστικά με την πλήρη επαναφορά του επιδόματος Μάνας, εις ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς της πολύτεκνης μάνας στον τόπο μας.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, πιστεύουμε πως πρέπει να περιληφθούν στην κατηγορία των πολύτεκνων οικογενειών και οι τρίτεκνες οικογένειες. Η πολιτεία οφείλει να προστατεύσει και την τρίτεκνη οικογένεια και να της παρέχει όλα τα αναγκαία για την οικονομική και κοινωνική ανέλιξη.

Με τη σειρά μας συγχαίρουμε το έργο της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων για τη σημαντική και πολύπλευρη προσφορά της, στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των πολύτεκνων οικογενειών και, ιδιαίτερα, της πολύτεκνης μάνας αλλά και για την ανάδειξη των δημογραφικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κυπριακή κοινωνία.