Την 1η Κυριακή του Μαΐου γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Πολύτεκνης μητέρας, και μέσω αυτής τις λιγοστές πλέον πολύτεκνες οικογένειες .

Οι δυσκολίες της πολύτεκνης μάνας είναι πολλές για αυτό και η πολιτεία μας οφείλει να τις υποστηρίξει εμπράκτως με την πλήρη επαναφορά του Επιδόματος Μάνας χωρίς περιορισμούς, εις ένδειξη αναγνώρισης της σημαντικότατης προσφοράς της πολύτεκνης μάνας στον τόπο μας.

Επιβάλλεται επίσης να περιληφθούν στην κατηγορία των πολύτεκνων οικογενειών και οι τρίτεκνες οικογένειες. Η πολιτεία οφείλει να προστατεύσει και την Τρίπολη οικογένεια και να της παρέχει όλα τα αναγκαία για την οικονομική και κοινωνική ανέλιξη.  

Με τη σειρά μας συγχαίρουμε το έργο της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων για το σημαντικό και πολύπλευρο έργο που επιτελεί για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των πολύτεκνων οικογενειών και, ιδιαίτερα, της πολύτεκνης μάνας αλλά και για την ανάδειξη των δημογραφικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κυπριακή κοινωνία.