Διαβάζοντας το υπόμνημα της παραιτηθείσας Σχολικής Εφορείας Σολέας, διακρίνει κανείς τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι όχι μόνο σε αυτό το χωριό, αλλά και στις πλείστες ορεινές και ημιορεινές περιοχές του τόπου. Η απειλή της ερήμωσης της υπαίθρου διαφαίνεται όλο και πιο ξεκάθαρα με το κράτος, στην καλύτερη περίπτωση, να αδιαφορεί.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών θεωρούμε το αίτημα των κατοίκων για στήριξη του Γυμνασίου Σολέας απολύτως δίκαιο και αιτιολογημένο. Η παραχώρηση κινήτρων για τη διατήρηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο, μπορεί στο μυαλό ορισμένων κυβερνώντων να είναι απλώς ένα οικονομικά επιζήμιο μέτρο, στην πραγματικότητα όμως αποτελεί ευθύνη του κράτους πρόνοιας. Είναι αναγκαίο  και ορθό να μεταφέρονται πόροι από τις πιο εύρωστες οικονομικά περιοχές, στις λιγότερο.

Η αποψίλωση της υπαίθρου από κατοίκους, αυξάνει τους κινδύνους κατά του περιβάλλοντος και επιδεινώνει τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, αφού οξύνει τα προβλήματα απερήμωσης, με την μείωση της δασοκάλυψης, λόγω της εγκατάλειψης της γεωργίας. Καλούμε την κυβέρνηση να δώσει προτεραιότητα σε μέτρα καταπολέμησης της αστυφιλίας και  ενδυνάμωσης των σχολικών μονάδων της υπαίθρου. Οι αριθμοί δεν πρέπει ποτέ να τίθενται πάνω από τους ανθρώπους.