Κατόπιν πολλών επιστολών του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, με χαρά πληροφορηθήκαμε την σύναψη προκαταρκτικής συμφωνίας με την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου για την Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Συμψηφισμού Μετρήσεων και Θερμομόνωσης Οροφής σε Δημόσια Σχολικά Κτήρια.

Το γεγονός θεωρείται μια θετική εξέλιξη – έστω και αργοπορημένα- αφού με την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, συμβάλλουμε στην προστασία του ταλαιπωρημένου μας περιβάλλοντος και στη μείωση των εκπομπών ρύπων και θερμοκηπιακών αερίων. Ακόμη καλλιεργείται στους μαθητές η ενεργειακή και περιβαλλοντική συνείδησης ενώ εξοικειώνονται ενέργεια και πόροι, κάτι που θα τους επηρεάσει θετικά.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, στέλναμε για σωρεία χρόνων επιστολές και θέταμε ερωτήματα για την εφαρμογή αυτού του μέτρου στα σχολεία και στα δημόσια κτήρια γενικότερα. Συγκεκριμένα, σε επιστολή ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2019, ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών κ. Γιώργος Περδίκης, με επιστολή του προς τον υπουργό Παιδείας, ζητούσε όπως πληροφορηθεί το στάδιο στο οποίο βρισκόταν η σύναψη της συμφωνίας.  Ενώ καλούσε τον υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων το Σχέδιο για Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Δημόσια Σχολικά Κτίρια όπως συμφωνήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, καθώς και τη συμφωνία, εάν έχει ολοκληρωθεί, που συνάφθηκε μεταξύ Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και ΑΗΚ για το υπό αναφορά θέμα.

Ο υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστας Χαμπιαούρης, ανέφερε στην απάντησή του προς τον κ. Γιώργο Περδίκη, ημερομηνίας 5 Ιουνίου, ότι  «η συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου προνοεί την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων συμψηφισμού μετρήσεων (net metering) σε 428 δημόσια σχολικά κτήρια. Σημειώνεται ότι σε 112 σχολεία υπάρχουν ήδη εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά συστήματα».

Τελούμε εν αναμονή της παρουσίασης του τελικού σχεδίου εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων συμψηφισμού μετρήσεων (net metering) σε δημόσια σχολικά κτήρια, όπως ζητήσαμε από το αρμόδιο υπουργείο και καλούμε το υπουργικό συμβούλιο να εγκρίνει τη σχετική πρόταση.