Με σειρά αναφορών του Συνδέσμου Προστασίας Δανειοληπτών, αλλά και καταγγελίες πολιτών που έφτασαν σε εμάς, μαθαίνουμε ότι το τελευταίο διάστημα έχει συστηματοποιηθεί η αποστολή επιστολών από τις τράπεζες προς τους δανειολήπτες, διαδικασία που αποτελεί το πρώτο βήμα για τον πλειστηριασμό περιουσιακών τους στοιχείων. 

Μάλιστα πολλές φορές οι πολίτες γίνονται δέκτες απειλών για άμεση εκποίηση περιουσιακών τους στοιχείων, σε περίπτωση που δεν αποδεχτούν τα οφειλόμενα, όπως υποστηρίζει η τράπεζα. Η πρακτική αυτή ως μόνο στόχο έχει την τρομοκράτηση των πολιτών και τον εγκλωβισμό τους με αποδοχή, συχνά παραπλανητικών αιτημάτων εκ μέρους των τραπεζών.

Οι αρμόδιες αρχές, δε μπορούν να σιωπούν μπροστά σε αυτές τις μεθόδους, ούτε μπορούν άλλο να κρύβονται πίσω από το επιχείρημα ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση διαχείρισης των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών έχουμε καταθέσει σειρά προτάσεων, με βασικότερη αυτή για ίδρυση δημόσιου φορέα διαχείρισης των ΜΕΔ. Είναι αδιανόητη η κυβερνητική επιχειρηματολογία, ότι τα μεν ιδιωτικά funds μπορούν να αξιοποιήσουν κερδοφόρα τα ΜΕΔ, το δε δημόσιο -που θα μπορούσε να περιλαμβάνει πρόνοιες βάσει κοινωνικών κριτηρίων- αδυνατεί.

Στην πραγματικότητα πρόκειται για πολιτική επιλογή ενίσχυσης των ιδιωτικών funds, που κερδοσκοπούν αγοράζοντας μειωμένες αξίες, εισπράττοντας στη συνέχεια την ονομαστική οφειλή από τους πολίτες. Αποτέλεσμα της πολιτικής αυτής είναι οι χιλιάδες επιστολές για πλειστηριασμούς, που λαμβάνουν οι πολίτες.

Μόνη ρεαλιστική και κοινωνικά συμφέρουσα λύση, είναι η υιοθέτηση της πρότασης του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών για τη δημιουργία δημόσιου ταμείου διαχείρισης.