Παρά τις ενστάσεις κατοίκων και της Επαρχιακής Επιτροπής Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών Λεμεσού το Κοινοτικό Συμβούλιο Άρσους προχώρησε στην καρατόμηση πεύκων και κυπαρισσιών ηλικίας 50 χρόνων περίπου.

Μας λυπεί η θετική γνώμη του Τμήματος Δασών με το οποίο επικοινωνήσαμε και εκφράσαμε τη διαφωνία μας.

Στην επί τόπου επίσκεψη μας δεν διαπιστώσαμε ότι τα δέντρα δημιουργούσαν σοβαρά προβλήματα και ως εκ τούτου η κοπή τους δεν μπορεί να δικαιολογηθεί.

Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού