Για ακόμη μια φορά οι αλλαγές που προτείνονται από τους αρμόδιους αναφορικά με το Τοπικό Σχέδιο Ακάμα, είναι, το λιγότερο, καταστροφικές. Με λύπη μας παρατηρούμε πως οι κυβερνώντες επικεντρώνονται στην οικοδομική ανάπτυξη και όχι στην προστασία του περιβάλλοντος. Αντί να επικεντρωθούν σε μέτρα που θα βοηθήσουν τους κατοίκους της περιοχής του Ακάμα, κινούνται προς την καταστροφή του Ακάμα και στην ικανοποίηση των συμφερόντων των μεγαλοεπιχειρηματιών που λιγουρεύονται την περιοχή.

Τονίζουμε πως η περιοχή πρέπει επιτέλους να προστατευτεί και αυτό είναι αίτημα όλων των Κυπρίων. Προς αυτή την κατεύθυνση εμείς προτείνουμε να υπάρξει ξεκάθαρη πολιτική απόφαση που να αποκλείει την τουριστική ανάπτυξη στις πιο ευαίσθητες παραλιακές περιοχές του Ακάμα, όπως της Τοξεύτρας, Λάρας και Φοντάνα Αμορόζας. Με τον τρόπο αυτό θα αφαιρεθούν οι πιέσεις και τα προσχήματα που εμποδίζουν την εξεύρεση συναινετικής λύσης με την πλειοψηφία των κατοίκων της περιοχής.

Η εφαρμογή του σχεδίου θα πρέπει να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, νέα κίνητρα για εγκατάσταση νέων ζευγαριών στην περιοχή, την οικονομική τους δραστηριοποίηση και αναζωογόνηση των κοινοτήτων της χερσονήσου. Ταυτόχρονα να θεσπιστεί διαχειριστική επιτροπή με εμπλοκή όλων των επηρεαζόμενων τοπικών αρχών και φορέων για την πρακτική εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης και να φροντίσουν για την μακροχρόνια αειφορία και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Ενώ πρέπει να προβληθεί η περιοχή ως ένας εναλλακτικός προορισμός για τους τουρίστες που επισκέπτονται το νησί, όχι μόνο για να επωφεληθούν οι ίδιοι οι κάτοικοι, αλλά και για να μπορεί και η Κύπρος να περηφανεύεται ότι μπορεί να προσφέρει πολλές, ουσιαστικές και εναλλακτικές επιλογές στους επισκέπτες της.