Η κατάσταση που επικρατεί στην παράκτια περιοχή της Λεμεσού είναι επικίνδυνη και κρούει των κώδωνα του κινδύνου, αφού σύμφωνα με περιβαλλοντική μελέτη για τις ακτές της πόλης, τα περιστατικά ρύπανσης της θάλασσας της Λεμεσού αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς. Η παρουσίαση έγινε από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ, στα πλαίσια του συνεδρίου «Blue Limassol Forum 2022» σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Λεμεσού και  με ειδικό θέμα την «Ρεαλιστική Μετάβαση σε Αειφόρες Παράκτιες Πόλεις».

Η Μόνικα Πιερίδου, συντονίστρια της επιτροπής Υγείας του Κινήματος δήλωσε «Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, εδώ και χρόνια φωνάζουμε για τους κινδύνους που απειλούν την θαλάσσια περιοχή της Λεμεσού, με την ανεξέλεγκτη κατασκευή των ψηλών κτιρίων, τις δραστηριότητες εξερεύνησης και εξόρυξης υδρογονανθράκων, την μη σωστή διαχείριση των λυμάτων των πλοίων στο αγκυροβόλιο Λεμεσού κ.ο.κ. Για ακόμη μια φορά αποδεικνύεται η αδυναμία του συστήματος αλλά και η αποτυχία της Κυβέρνησης να αποτρέψει τα περιβαλλοντικά επιβλαβή περιστατικά και τους άλλους κινδύνους που ελλοχεύουν για το θαλάσσιο περιβάλλον της Λεμεσού.

Κρατούμε το συμπέρασμα του Καθηγητή Άγγελου Μενελάου, Προέδρου του Τμήματος Ναυτιλίας και Εμπορίου του Πανεπιστημίου Frederick, που καταλήγει ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη ώστε όλοι οι τομείς της οικονομίας της Λεμεσού να συντονίζονται και να αναπτύσσονται κάτω από μια καθοδηγητική στρατηγική που να εκπονείται μέσα από την συνεχή τροφοδότηση δεδομένων, βελτιωμένων επιθεωρήσεων και καλύτερη χρήση της τεχνολογίας, ώστε να οδηγηθούμε προς μια ολιστική προσέγγιση προς την αειφόρο ανάπτυξη και την περιβαλλοντική προστασία.

Καλούμε άμεσα τους αρμόδιους φορείς να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων ρύπανσης ούτως ώστε να διασφαλιστεί η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, αλλά και η ποιότητα ζωής των πολιτών.

Η προστασία και η διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος πρέπει να είναι πρώτιστο μέλημα όλων μας.»