Το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει ανταποκριθεί άμεσα σε καταγγελία του Κινήματος Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών για βλάβη στο σύστημα απορρόφησης των πτητικών ουσιών από τις αντλίες τροφοδότησης των βυτιοφόρων από τις μεγάλες δεξαμενές της  εταιρείας πετρελαιοειδών στο Βασιλικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έφτασαν στο Κίνημα Οικολόγων τώρα και τέσσερις μέρες λόγω βλάβης δεν λειτουργεί το σύστημα απορρόφησης των  πτητικών αερίων που παράγονται κατά τη διάρκεια της μεταφόρτωσης των πετρελαιοειδών από τις μεγάλες δεξαμενές της εταιρείας στα βυτιοφόρα.

Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης μέσα στο χώρο των δεξαμενών πετρελαιοειδών.

Ακόμα όμως και αν δεν υπάρξει ανάφλεξη η διαρροή στην ατμόσφαιρα μεγάλων ποσοτήτων πτητικών αρωματικών υδρογονανθράκων αποτελεί ρύπανση του αέρα με ανυπολόγιστες συνέπειες για τους εργαζόμενους, αφού οι ουσίες αυτές θεωρούνται καρκινογόνες.

Καλούμε τις αρχές- που έχουν κινητοποιηθεί μετά την καταγγελία μας- να σταματήσουν την διαδικασία μεταφόρτωσης μέχρι να αντιμετωπιστεί η βλάβη και να εφαρμοστεί ο νόμος για την περιβαλλοντική ευθύνη (ο ρυπαίνων και πληρώνει).