Η υποβάθμιση του Συνεργατισμού από τον οίκο Moody’s αποτελεί μία τραγική επιβεβαίωση πως ο τρόπος διαχείρισης του από τους ημέτερους διορισμένους της κυβέρνησης, είναι όχι μόνο αλλοπρόσαλλος, αλλά και επιζήμιος. Οι συγκεκριμένες μάλιστα αναφορές για τα κεφαλαιακά ελλείμματα του Ιδρύματος και τους τρόπους που αυτά μπορούν να καλυφθούν, δείχνουν την ανικανότητα της κυβέρνησης να καταρτίσει ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης της τράπεζας, που να την οδηγεί στη βιωσιμότητα.

Όλο το προηγούμενο διάστημα, οι κυβερνητικοί παράγοντες, ως αρνητές της πραγματικότητας, επέρριπταν σωρηδόν  ευθύνες για την κατάσταση του Συνεργατισμού, σε όσους επισημαίναμε την ανάγκη ανάληψης δράσης. Αυτή η τακτική ήταν φαίνεται εύκολη, σε μία προσπάθεια να αποσοβηθούν οι κυβερνητικές ευθύνες. Δυστυχώς σήμερα έρχεται να αποδειχτεί πως τα προβλήματα του Συνεργατισμού είναι υπαρκτά και πως οι μόνοι ανεύθυνοι ήταν όσοι έχοντας θέσεις ευθύνης δεν έπραξαν τίποτα για την επίλυσή τους.

Τα προβλήματα δεν λύνονται, όταν τα κρύβεις κάτω από το τραπέζι.