Ταλαιπωρηθήκαμε άσκοπα, για αρκετό καιρό, με ένα επουσιώδες θέμα διαφωνίας – μια υποσημείωση της υποσημείωσης όπως χαρακτηριστικά το περιγράψαμε – και οδηγήθηκε μια διαφωνία στα άκρα, λόγω των αψυχολόγητων και βιαστικών κυβερνητικών χειρισμών. Ταλαιπωρήθηκαν ιδιαίτερα οι γονείς και τα παιδιά, λόγω μιας απεργίας και των μέτρων αποχής από υπερωριακή εργασία που έλαβαν οι εκπαιδευτικοί.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, ξεκάθαρα δηλώσαμε από την αρχή ότι τασσόμαστε ενάντια στα απεργιακά μέτρα αλλά και έναντι της αυταρχικής τακτικής  και των ετσιθελικών αποφάσεων της Κυβέρνησης.

Εκφράζουμε την ελπίδα ότι σήμερα θα τελειώσει η ενασχόληση των εμπλεκομένων με τα επουσιώδη ζητήματα και επιτέλους θα στραφεί το ενδιαφέρον και η προσπάθεια τους στα σημαντικά και ουσιώδη προβλήματα της παιδείας, που αφορούν την ειδική εκπαίδευση, τις εγκαταστάσεις, την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, την ενίσχυση της υπηρεσίας εκπαιδευτικής ψυχολογίας, τους αλλόγλωσσους, τις τεχνικές υποδομές, τα θέματα ασφάλειας και υγείας, την ποσότητα και την ποιότητα της διδακτέας ύλης  και πολλά άλλα ζητήματα.