Σήμερα είδαμε δεύτερο λεωφορείο να αρπάζει φωτιά, σε διάστημα 8 μηνών από το περιστατικό που συνέβη στη Λάρνακα στις 15 Μαρτίου και για το οποίο είχε διαταχθεί από τον αρμόδιο υπουργό να γίνουν επιπρόσθετοι έλεγχοι στα μαθητικά λεωφορεία. Ας σημειωθεί ότι, εν γένει οι βλάβες με τα λεωφορεία εν κινήσει είναι ακόμα περισσότερες και το κλίμα ανασφάλειας εμπεδώνεται, με ευθύνη των αρμόδιων.

Δυστυχώς, μέχρι τώρα, φαίνεται να υπάρχει πλήρης αποτυχία της κυβέρνησης να ασκήσει τους απαραίτητους ελέγχους σε θέματα ασφάλειας, ειδικά των σχολικών λεωφορείων.

Η κατάσταση αυτή βάζει τρικλοποδιά στα προγράμματα της ίδιας της Κυβέρνησης που αφορούν στην προώθηση των δημοσίων μέσων μεταφοράς.