Παρακολουθούμε με ανησυχία τις εξελίξεις όσον αφορά την απόφαση για επανέναρξη της λειτουργίας των σχολείων από τις 21 Μαΐου 2020 σε όλες τις βαθμίδες, με εναλλάξ παρουσία μαθητών στα σχολεία. Έχει διαφανεί πως το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας φάσκει και αντιφάσκει, αφού μόλις πριν 2 μέρες είχε δηλώσει πως απέκλειε άμεση επιστροφή συγκεκριμένων βαθμίδων μαθητών στα σχολικά έδρανα.

Αυτό από μόνο του δημιουργεί αμφιβολίες.  

Μας ανησυχεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι το Υπουργείο φαίνεται να έχει καταλήξει και στο πρωτόκολλο που θα ακολουθεί για την ασφάλεια και προστασία των παιδιών και προσωπικού των σχολείων, χωρίς να έχει διαβουλευθεί με την ομάδα ειδικών που έχει ορίσει το υπουργείο υγείας για αυτό το σκοπό. Είναι ενδεικτικές οι ψεσινές δηλώσεις του κ. Καραγιάννη που ανέφερε στην παρέμβαση του στον Άλφα Κύπρου ότι «ευχαρίστως θα προσφέρουμε την γνώμη μας αν μας ζητηθεί κάτι τέτοιο». Ακόμη πιο ανησυχητικές είναι οι δηλώσεις του κ. Κωστρίκκη ότι «είναι πρόωρη η επανέναρξη σχολείων» και πως πρόκειται για «πολιτική απόφαση» καθώς και η ομολογία του ότι εντός της Επιστημονικής Επιτροπής υπήρχαν διιστάμενες απόψεις.  

Έχουμε μελετήσει το πρωτόκολλο που έχει ετοιμάσει το Υπουργείο και παρατηρούμε πως έχει γίνει σοβαρή προσπάθεια προετοιμασίας αλλά παραμένουν ανοικτά, κατά την άποψή μας, κάποια πολύ σημαντικά θέματα. Έχει εξασφαλιστεί η παροχή των αναγκαίων καθαριστικών και απολυμαντικών για όλα τα σχολεία και κάθε τάξη και αίθουσα όπως απαιτεί το πρωτόκολλο; Και πως ακριβώς αναμένουν να εφαρμοστεί αυτό το πρωτόκολλο στις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε νηπιαγωγεία και ειδικά σχολεία και μονάδες; Είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να γίνουν άμεσα δεύτερες σκέψεις για αυτές τις ειδικές ομάδες και να διαμορφωθεί ειδικό πρόγραμμα διαχείρισης των παιδιών αυτών. Τονίζουμε ότι πρέπει να εξασφαλιστεί ότι όλα τα συμβόλαια των συνοδών των παιδιών που χρήζουν επιπλέον βοήθειας πρέπει να ανανεωθούν εάν πρόκειται να κληθούν να επιστρέψουν όλα τα παιδιά στο σχολείο.

Δίνεται η λύση της διαφορετικής ώρας διαλείμματος για κάθε τάξη χωρίς να αναλογίζονται το προφανές: εάν ο κάθε εκπαιδευτικός έχει υπό την επίβλεψή του παιδιά για διαφορετικά διαστήματα, πως θα μπορέσει να μετακινηθεί στην επόμενη τάξη με βάση το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα και να αφήνει χωρίς επίβλεψη την προηγούμενη ομάδα παιδιών στην οποία έκανε μάθημα;

Με δεδομένη την μη καταγραφή ακόμη του αριθμού των εκπαιδευτικών που θα μπορούν να επιστρέψουν στις εργασίας τους (ευάλωτες ομάδες, φύλαξη παιδιών κάτω των 15 ετών) και τα πρακτικά προβλήματα εφαρμογής του πρωτοκόλλου επί του εδάφους στα πλείστα σχολεία, η εντύπωση που μας έχει δοθεί είναι ότι το Υπουργείο έχει βιαστεί να αλλάξει στάση και δεν έχει εκ των προτέρων προετοιμαστεί γι αυτό.

Καλούμε το Υπουργείο να εξετάσει προσεκτικά τα ειδικά προβλήματα που παρουσιάζονται με την απόφαση επανέναρξης εργασιών σε νηπιαγωγεία, προδημοτικές και ειδικά σχολεία. Κατά την άποψή μας είναι πολύ δύσκολο ως αδύνατο να υπάρξει επαρκής εφαρμογή του πρωτοκόλλου από τις συγκεκριμένες ομάδες παιδιών. Προφανώς εάν προκύψει ανάγκη δεν πρέπει να διστάσει το υπουργείο να αλλάξει την απόφαση του για επανέναρξη της λειτουργίας τους.  

Επιπλέον, το καλούμε να συνεργαστεί άμεσα με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, τις Συνομοσπονδίες Συνδέσμων Γονέων και την ειδική επιδημιολογική ομάδα που έχει συσταθεί από το Υπουργείο Υγείας, ώστε να επιλυθούν τα πρακτικά ζητήματα που προκύπτουν από τον μη ολοκληρωμένο σχεδιασμό και να μπορούν να επαναρχίσουν τα σχολεία την λειτουργία τους σε συνθήκες ασφάλειας (για όλους)  και επαρκούς στελέχωσης.