Είναι διάχυτη η ανησυχία για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας (ΚΚΤ) και τις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων, αφού φαίνεται να συνδέονται με περιστατικά καρκίνων που καταγράφονται ανά το Παγκύπριο.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών διαχρονικά αγωνίζεται εναντίον της αυθαίρετης τοποθέτησης ΚΚΤ, ιδιαίτερα εντός οικιστικών περιοχών, όπως επιχειρείται να γίνει στην Αγία Νάπα από συγκεκριμένη εταιρεία.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ΚΚΤ είναι στον αριθμό τους 50 και η εταιρεία επιχειρεί να τις τοποθετήσει στην οικιστική περιοχή της Αγίας Νάπας, πληρώνοντας μάλιστα για τον κάθε τόπο εγκατάστασης τους, ένα διόλου ευκαταφρόνητο ενοίκιο. Ταυτόχρονα, για τις εν λόγω κεραίες φαίνεται να μην έχει εκδοθεί η σχετική οικοδομική άδεια.

Οι κάτοικοι της περιοχής καθώς οι Δημοτικές Αρχές έχουν ήδη εκφράσει έντονα τις ανησυχίες τους για το περιστατικό, ενώ κλήθηκαν και στελέχη του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών να ενώσουν τη φωνή τους σε μια προσπάθεια να μην γίνει αποδεκτή η εγκατάσταση τους.

Αναμένουμε ότι ο Δήμαρχος της Αγίας Νάπας κ. Γιάννης Καρούσος θα συγκαλέσει άμεσα Πανδημοτική σύναξη στην οποία ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών θα παρουσιάσουμε πραγματικά περιστατικά καταγραμμένων επιπτώσεων σε περιοχές όπου υπάρχουν ΚΚΤ.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών εκτιμούμε πως είναι άμεση ανάγκη η πολιτεία να βάλει τέλος στο άναρχο τρόπο λειτουργίας των κεραιών κινητής τηλεφωνίας. Για τo σκοπό αυτό έχουμε καταθέσει πρόταση νομού η οποία εκκρεμεί για συζητητή. Επαναλάβαμε πολλές φορές ότι προτεραιότητα πρέπει να είναι η ύπαρξη πολεοδομικής και οικοδομικής άδειας για την κατασκευή τους, ενώ θα πρέπει να προβλέπονται συστηματικοί έλεγχοι για την τήρηση των επιτρεπόμενων επιπέδων Η/Μ ακτινοβολίας.