Ο βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών κ. Σταύρος Παπαδούρης απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών κ. Ζαχαρία Κουλία αναφορικά με τη συζήτηση της έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή για το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα.

Ο κ. Παπαδούρης στην επιστολή του εκφράζει τη δυσαρέσκεια του για το γεγονός πως από τους φορείς που κλήθηκαν να παραστούν στη συνεδρίαση της Επιτροπής, απουσιάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Κατά της Διαφθοράς. Την ίδια ώρα ο βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, καλεί τον κ. Κουλία, όπως κληθεί η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς.

Όπως τονίζει ο κ. Παπαδούρης, «θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό πως πρέπει η συνεδρία να γίνει στην παρουσία της Αρχής, λόγω και των όσων αναφέρονται στην έκθεση του Γενικού Ελεγκτή, όπου φαίνεται να προκύπτουν ποινικές ευθύνες και πιθανά φαινόμενα κατάχρησης εξουσίας από το Υπουργικό Συμβούλιο για την έγκριση διαβατηρίων. Η Νομοθετική Εξουσία πρέπει να έχει πιο ενισχυμένο ρόλο και λόγο, ειδικά σε θέματα που αφορούν καταγγελίες για κρατικούς αξιωματούχους».

Η πρόταση του κ. Παπαδούρη υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου και θα καλεστεί η Αρχή Κατά της Διαφθοράς στην συνεδρία για την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα.