Ολοένα και περισσότερη έκταση λαμβάνει το θέμα των καυσίμων από τα κατεχόμενα, που με αφορμή έρευνα του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, φαίνεται ότι οι απώλειες από τα πρατήρια στις ελεύθερες περιοχές αγγίζουν το ποσό των 400 χιλιάδων ευρώ.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, έχουμε επιβεβαιώσει και αναδείξει το θέμα αυτό, ύστερα από διαβήματα του Προέδρου του Κινήματος κ. Γιώργου Περδίκη μέσω του Τμήματος Τελωνείων, όχι για να μπούμε στη λογική σαρωτικών μέτρων κατά των καταναλωτών όπως έκανε η κυβέρνηση, αλλά για βρεθεί μια λύση στο πρόβλημα.

Ούτως ή αλλιώς, με την υφιστάμενη κατάσταση εφοδιασμού καυσίμων από τα κατεχόμενα, το κράτος έχει απολέσει σημαντικό ποσοστό από τις βαριές φορολογίες. Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών καλεί την Κυβέρνηση όπως προβεί άμεσα σε μείωση των φόρων στα καύσιμα, ως μέτρο στήριξης στους καταναλωτές.