Είναι εντελώς αντιφατικό από τις 18:00 απόψε να απαγορευτεί ουσιαστικά η επιστροφή των Κυπρίων φοιτητών και άλλων από τη Βρετανία και την ίδια ώρα να επιτρέπεται η άφιξη στην Κύπρο Βρετανών στρατιωτικών μέσω του αεροδρομίου Ακρωτηρίου.

Πρέπει να τεθεί περιορισμός στη διακίνηση των Βρετανών στρατιωτικών εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η κυπριακή Κυβέρνηση δεν πρέπει να εξαντλεί όλες τις προσπάθειες της μόνο σε εκκλήσεις και ευχολόγια προς τους Βρετανούς. Πρέπει να εφαρμοστούν τα αυστηρότερα μέτρα για αποκλεισμό κάθε ενδεχόμενου επιμόλυνσης από τις Βρετανικές Βάσεις.