Καθώς προχωρά η διαδικασία της ενοποίησης κάποιων δήμων φαίνεται να προκύπτει ένα σοβαρό θέμα χρηστής διοίκησης που αφορά την παράταση εργοδότησης (με διάφορους τρόπους) συνταξιούχων σε θέσεις δημοτικών αξιωματούχων.

Περιήλθε στην αντίληψη μας ότι τουλάχιστον σε δύο περιπτώσεις (οι Δήμοι Λευκωσίας και Λακατάμειας) τα Δημοτικά Συμβούλια αποφάσισαν την παράταση της εργοδότησης συνταξιούχων δημοτικών αξιωματούχων προκειμένου να καλυφθεί το χρονικό κενό μέχρι την ενοποίηση.

Ο μεν Δήμος Λακατάμειας αποφάσισε με αμφιλεγόμενης νομιμότητας διαδικασίες να συνεχίσει να εργοδοτεί από τον Αύγουστο και μέχρι ένα σχεδόν χρόνο τον συνταξιούχο δημοτικό ταμία ενώ, ο Δήμος Λευκωσίας αποφάσισε να συνάψει συμφωνία ανάθεσης εργασιών σε συνταξιούχο τεχνικό με σκοπό ουσιαστικά την παράταση της εργοδότησης του με διαδικασίες που επίσης ελέγχονται για την νομιμότητα τους.

Οι αποφάσεις αυτές έχουν προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων. Στο Δήμο Λακατάμειας οι συντεχνίες απειλούν ακόμα και με απεργιακά μέτρα.

Όσοι αντιδρούν προτάσσουν άλλες προσφερόμενες λύσεις όπως τη κάλυψη των αναγκών από το προσωπικό άλλου δήμου με τον οποίο προβλέπεται η ενοποίηση.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, (Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας) καλούμε τα μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων να μην προκαλούν με τέτοιου είδους αποφάσεις την κοινή γνώμη και να διαφυλάξουν την εργατική ειρήνη αποσύροντας κάθε απόφαση για παράταση της εργοδότησης συνταξιούχων.

Καλούμε την Ελεγκτική Υπηρεσία να πάρει θέση στο πολύ σοβαρό αυτό θέμα.

Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας

Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολίτων