Αναμένουμε από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη να αξιοποιήσει την αποστολή Λουτ και να διασφαλίσει με ξεκάθαρο τρόπο ότι η τουρκική πλευρά δεν θα θέσει στο τραπέζι της τρίμερους, θέμα κυριαρχικής ισότητας ή οποιαδήποτε άλλη διχοτομική πρόταση ή ιδέα.

Επίσης πρέπει ο Πρόεδρος Αναστασιάδης να απαιτήσει την παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πενταμερή, τουλάχιστον όπως έγινε και το 2017.