Αλλοιωμένη εικόνα της πραγματικότητας ως προς το τί σημαίνει η προστασία του περιβάλλοντος, έχει η Κυβέρνηση Αναστασιάδη. Ενώ μόλις πριν λίγα 24ώρα ο Πρόεδρος Αναστασιάδης στο βήμα του COP26 στην Γλασκόβη τόνιζε πως «η Κύπρος υιοθετεί πλήρως και στηρίζει τις πρωτοβουλίες και διακηρύξεις της COP26, για τα δάση και την εκμετάλλευση της γης», εντούτοις, πριν «αλέκτωρ λαλήσει», η Κυβέρνηση του ανακοίνωσε πως τον Δεκέμβριο κλειδώνει το Τοπικό Σχέδιο Ακάμα.

Η αναπληρώτρια πρόεδρος του Κινήματος δήλωσε «Η ‘περιβαλλοντική’ Κυβέρνηση Αναστασιάδη, προχωρεί ακάθεκτη για έγκριση του υπό εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου Ακάμα, παρά τους σοβαρούς περιβαλλοντικούς ενδοιασμούς που έχουν εκφράσει τα αρμόδια κυβερνητικά Τμήματα και ειδικότερα το Τμήμα Περιβάλλοντος. Μάλιστα δίνει υποσχέσεις σε κοινοτάρχες της περιοχής που δεν μπορεί να τηρήσει, αν θέλει όντως να προστατέψει το φυσικό περιβάλλον.

Ενώ η λύση όλων των ενδοιασμών των κατοίκων μπορούν να λυθούν με την εφαρμογή του τρίπτυχου απαλλοτρίωση, ανταλλαγή και μεταφορά συντελεστή, η Κυβέρνηση Αναστασιάδη προτιμά να περιορίζει στο ελάχιστο την προστατευόμενη περιοχή δημιουργώντας μόνο ένα Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα και να επιφέρει την δυνατότητα μελλοντικών μεμονωμένων κατοικιών και λοιπών αναπτύξεων στην Χερσόνησο του Ακάμα.

Υπενθυμίζουμε πως πρέπει άμεσα να τεθεί σε ισχύ διαχειριστικό σχέδιο για την περιοχή προστασίας της φύσης ΝΑΤΟΥΡΑ 2000 που να προνοεί τις απαραίτητες υποδομές για βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής αλλά δεν θα επηρεάζει αρνητικά το φυσικό περιβάλλον. Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για την προστασία του Ακάμα επιμένοντας πως επιτέλους πρέπει να εφαρμοστούν οι βέλτιστες πρακτικές και κανόνες της αειφόρου διαχείρισης της κοινής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μας. Το τοπικό σχέδιο που θα εκπονηθεί πρέπει να αντικατοπτρίζει αυτές τις αρχές αν θα διαφυλάξουμε έστω ένα μέρος του τόπου μας για τις μελλοντικές γενεές!»