Σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο αναμένεται να λάβει μια σημαντική απόφαση σε σχέση με την αξιοποίηση του κοιτάσματος «Αφροδίτη».

Ελπίζουμε η κυβέρνηση να μην ακούσει τις φωνές κάποιων από την συγκυβέρνηση και την αντιπολίτευση, που για λόγους κάθε άλλο από ενεργειακούς, θέλουν να ναυαγήσει η προσπάθεια για μεταφορά του φυσικού αερίου από το κοίτασμα «Αφροδίτη» στην Αίγυπτο κι από εκεί σε ολόκληρο τον κόσμο, όπου υπάρχει διαθέσιμη αγορά.

Αν η κυβέρνηση δεν προχωρήσει στη διαπραγμάτευση με την Noble, τότε απλά θα χάσουμε ακόμα μια ευκαιρία για αξιοποίηση του φυσικού αερίου, δέκα σχεδόν χρόνια από την ανακάλυψη του κοιτάσματος. Οι ειδικοί επιβεβαιώνουν ότι αν χαθεί η ευκαιρία των αιγυπτιακών τερματικών, ούτε μετά το 2026 δεν πρόκειται να έχουμε εκμετάλλευση του κοιτάσματος και σε τιμές που προβλέπεται να είναι ακόμα πιο χαμηλές από τις σημερινές.

Μοιάζει η ιστορία με την παροιμία κάλλιο πέντε και στο χέρι, πάρα πέντε (και ίσως λιγότερα) και καρτέρει. Γιατί αυτό συνεπάγονται οι προτάσεις που ακούγονται μόλις τελευταία.

Αλλά, όπως είπαμε πιο πάνω, τα κίνητρα αυτών των απόψεων είναι κάθε άλλο από ενεργειακά.

Εμείς θεωρούμε ότι η κυβέρνηση πρέπει να διαπραγματευτεί την καλύτερη δυνατή συμφωνία και αναλόγως να αποφασίσουμε, όταν ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις. Όπως λέμε και γι άλλο θέμα, «τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί αν δεν συμφωνηθούν όλα».