Παρά τους αγώνες που δώσαμε ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, για να αποφευχθούν τα καταστροφικά έργα στην τελευταία περιβαλλοντικά ευαίσθητη περιοχή που έμεινε στην Κύπρο, η Κυβέρνηση αποφάσισε φαίνεται να μετατρέψει τον Ακάμα σε πίστα αυτοκινήτων.

Από τον Οκτώβριο 2022, είχαμε διαμαρτυρηθεί για τα οδικά έργα στην περιοχή του Άσπρου ποταμού στην είσοδο της Χερσονήσου του Ακάμα, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Τώρα, ένα και πλέον χρόνο μετά έρχονται νέες καταγγελίες των περιβαλλοντικών οργανώσεων να επιβεβαιώσουν την καταστροφή.

Οφείλουμε καταρχάς να ψέξουμε το γεγονός ότι οι όποιες παρατυπίες εντοπίστηκαν από περιβαλλοντικές οργανώσεις και όχι από τους αρμοδίους τμημάτων ή και Υπουργείων.

Η πληροφόρηση έφτασε στο Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, το οποίο με τη σειρά του θέτει το θέμα ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, δια του Προέδρου της, Βουλευτή των Οικολόγων, κ. Χαράλαμπο Θεοπέμπτου, την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου.

Σήμερα επισκέπτεται την περιοχή ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ο οποίος αναμένουμε ότι θα τερματίσει κάθε έργο – όχι μόνον αυτά που δεν έχουν αρχίσει – και θα ζητήσει αποτίμηση των ζημιών που έγιναν στην περιοχή και θα αναζητήσει τους υπεύθυνους. Ζητούμε την εμπλοκή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων στη διαδικασία όχι μόνο αξιολόγησης των έργων αλλά, ακόμα και τώρα, επαναξιολόγησης της χρησιμότητάς τους σε σχέση με το πολύ ψηλό περιβαλλοντικό (και οικονομικό) κόστος.

Για εμάς τα οδικά έργα είναι μια σκέτη καταστροφή.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών ζητούμε από τους αρμοδίους και τον υπουργό όπως:

  1. Τερματιστούν άμεσα όλες οι εργασίες στην περιοχή.
  2. Διερευνηθούν όλες οι καταγγελίες και ο λόγος καθυστέρησης της υλοποίησης του έργου.
  3. Αναβάθμιση του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα σε ένα ενιαίο και κανονικό ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ, που να σέβεται τα διεθνή πρότυπα και τις αρχές οργάνωσης και λειτουργίας των Εθνικών Πάρκων και να ζητηθεί η κατάλληλη νομοθετική ρύθμιση. Μέσα σε αυτό το πρίσμα, να επαναξιολογηθούν τα έργα, η έκταση και η χρησιμότητά τους.
  4. Λήψη μέτρων πολιτικής και εκτέλεση έργων, με στόχο να καταστήσουν τις κοινότητες της Χερσονήσου ελκυστικούς χώρους διαμονής επισκεπτών και ορμητήρια προς το Εθνικό Πάρκο.
  5. Λήψη άμεσων και δραστικών μέτρων για άρση των πολυάριθμων παρανομιών και μη συμβατών δραστηριοτήτων στην περιοχή.