ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ, ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΏΝ ΕΔΕΚ, ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

 

Το Δημοκρατικό Κόμμα, το Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, το Κίνημα Αλληλεγγύη και το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών και η Αυτόνομη Πλατφόρμα, καταγγέλλουν τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, ότι αρνείται επί σκοπού να θέσει προς συζήτηση στην επιτροπή, την πρόταση νόμου του υποψήφιου Προέδρου της Δημοκρατίας, Νικόλα Παπαδόπουλου, με την οποία τροποποιείται ο Περί Ίδρυσης Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης νόμος.

Η πρόταση νόμου του Νικόλα Παπαδόπουλου επιδιώκει την θεσμοθέτηση των εμβασμάτων στο ταμείο, μέσω ετήσιας συνεισφοράς του κράτους από το ετήσιο πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού, μέσω εσόδων που προκύπτουν από επαναπατρισμό κεφαλαίων και μέσω αξιοποίησης κρατικής περιουσίας.

Με την πρόταση νόμου του Νικόλα Παπαδόπουλου το ταμείο θα είναι βιώσιμο και θα εξυπηρετήσει τον σκοπό του, δηλαδή την σταδιακή αποζημίωση των θυμάτων του κουρέματος του 2013, καταθετών, κάτοχων αξιογράφων και δικαιούχων ταμείων προνοίας και συντάξεων, που μας υποβλήθηκε εξ υπαιτιότητας του Νίκου Αναστασιάδη.

Οι σκοπιμότητες που εξυπηρετεί ο κ. Νεοφύτου είναι εμφανείς.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου δεν θέλει να αποκαλυφθεί η προχειρότητα, ο προεκλογικός χαρακτήρας και η θεσμική γύμνια της κυβερνητικής πρότασης για δήθεν αποζημίωση των πληγέντων από το κούρεμα.

Η πρόταση νόμου του Νικόλα Παπαδόπουλου, που υποστηρίζεται από τις Δυνάμεις της Αλλαγής, είναι υλοποιήσιμη, άμεσα εφαρμόσιμη και θα αποκαταστήσει σταδιακά την κατάφορη αδικία που υπέστησαν τα θύματα του κουρέματος.