Όταν ως Οικολόγοι εισηγηθήκαμε προ 20ετιας την επιβολή πρασίνου τέλους στις πλαστικές σακούλες, τα κόμματα και η κυβέρνηση μας γύρισαν τη πλάτη, για να έρθουν 15 χρόνια μετά να επιβάλουν μια άδικη φορολογία πάνω στην πλαστική σακούλα.

Το ίδιο πάει να γίνει τώρα με αυτό που ονομάζουν «πράσινη φορολογία». Ουσιαστικά, πρόκειται για μια σειρά από φοροεισπρακτικά μέτρα που ελάχιστη σχέση έχουν με την πράσινη μετάβαση.

Εμείς προτείνουμε ως αντίλογο την εφαρμογή μέτρων που να δημιουργούν κόστος στην ρύπανση και την υπερβολική κατανάλωση, με κοινωνική θετική διάκριση. Να επιβληθεί ειδικό τέλος για τις ρυπογόνες επιχειρήσεις και την συσσώρευση πλούτου. Τα έσοδα από τα τέλη να χρηματοδοτούν δράσεις και προγράμματα για εταιρείες, πρόσωπα και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Προς τούτο, μπορεί το Ταμείο Εξοικονόμησης Ενέργειας και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας να μετατραπεί σε Ταμείο Πρασίνων Επενδύσεων και να επεκταθούν τα προγράμματα χορηγιών σε όλους τους τομείς της πράσινης μετάβασης.