Δραστηριοποίηση εταιρείας η οποία καταγγέλλεται για παράνομη χρήση τεμαχίου Τουρκοκυπριακής ιδιοκτησίας στα Κάτω Πολεμίδια, δημιουργεί προβλήματα στα γειτονικά με αυτή σπίτια και υποστατικά, καθώς οι εργασίες της με εκσκαφείς, οχήματα μεταφοράς απορριμμάτων και άλλα μηχανήματα φαίνεται να επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Παρόλο που η καταγγελία αναφέρει ότι σύμφωνα με την Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού, η σύμβαση μίσθωσης του τεμαχίου είχε τερματιστεί από τις 30 Ιουνίου 2017, η επονομαζόμενη στην καταγγελία εταιρεία συνεχίζει απρόσκοπτα τις εργασίες τις.

Όπως τονίζεται, εκτός από το τουρκοκυπριακό τεμάχιο, η εταιρεία επεμβαίνει και σε γειτονικό τεμάχιο ιδιοκτησίας κατοίκου εξωτερικού.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το Υπουργείο Εσωτερικών, η Επίτροπος Διοικήσεως και Περιβάλλοντος, το Τμήμα Περιβάλλοντος, η Αστυνομία ο Δήμος Κάτω Πολεμιδιών έχουν δεχθεί παράπονα για την παράνομη δραστηριότητα της εν λόγω εταιρείας, καθώς και τις συνέπειες που προκύπτουν λόγω απόρριψης χωμάτων, πρόκλησης σκόνης και ηχορύπανσης, αλλά και απόρριψης σκουπιδιών.

Όλοι οι πιο πάνω, πλην του Δήμου Κάτω Πολεμιδιών, απάντησαν στην καταγγελία ότι πρόκειται για θέματα την ευθύνη των οποίων έχει η αρμόδια δημοτική αρχή. Στην καταγγελία σημειώνεται ότι ο Δήμος δεν έχει ακόμα απαντήσει στο εν λόγω παράπονο, ενώ για την παράνομη συνέχιση της χρήσης της Τουρκοκυπριακής γης, έχουν ήδη ασκηθεί νομικά μέτρα εναντίον της εταιρείας, τα οποία ωστόσο δεν επιδόθηκαν γιατί δεν εντοπίζεται ο κατά νόμο υπεύθυνος.

Τα γεγονότα έχουν κοινοποιηθεί μεταξύ άλλων και στον Γενικό Ελεγκτή κ. Οδυσσέα Μιχαηλίδη καθώς και στον Πρόεδρο του Κινήματος κ. Γιώργο Περδίκη.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, εν αναμονή απαντήσεων σε σχετική αλληλογραφία προς τον Γενικό Ελεγκτή και τον Δήμο Πολεμιδιών για την κατάσταση, θεωρεί ότι εκτός από την καταγγελλόμενη παρανομία, η δραστηριοποίηση της εν λόγω εταιρείας προκαλεί επιπτώσεις και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων πλησίον του σημείου όπου δραστηριοποιείται. Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι πρέπει οι εμπλεκόμενες Αρχές άμεσα να λάβουν μέτρα προς τον τερματισμό της λειτουργίας της στο εν λόγω σημείο.

f4

f4

f4

f4