Την πρακτική των κομμάτων να κατέρχεται στις βουλευτικές εκλογές ο αρχηγός του κόμματος ως «επικεφαλής ψηφοδελτίου» και να εκλέγεται χωρίς τη ψήφο του λαού, επιδιώκει να τερματίσει η πρόταση νόμου που κατέθεσε ο βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών κ. Σταύρος Παπαδούρης.

Με την αλλαγή του Νόμου, κατά την εκλογή των βουλευτών, οι αρχηγοί κομμάτων ή επικεφαλής συνασπισμού πλειόvωv συvεργαζομένωv κομμάτων να δύναται να εκλέγονται μόνο με σταυρούς προτίμησης.

Αυτό σημαίνει πως ο/η αρχηγός κόμματος ή επικεφαλής συνασπισμού, αν έχει λάβει λιγότερους ψήφου από άλλους συνυποψήφιους του ίδιου κόμματος/συνασπισμού, στην ίδια Επαρχία που κατέρχεται ως υποψήφιος, να μην εκλέγεται στο αξίωμα του βουλευτή.

Στόχος της εν λόγω πρότασης νόμου είναι ο κάθε αρχηγός κόμματος ή επικεφαλής συνασπισμού να μην λαμβάνει αυτόματα τους σταυρούς προτίμησης που λαμβάνουν οι λοιποί υποψήφιοι έκαστου κόμματος, αλλά αξιοκρατικά να εκλέγεται από τον λαό.