Οι δικαιολογημένες διαμαρτυρίες των μελισσοκόμων δεν αφορούν μόνο αυτούς αλλά όλους μας. Ολόκληρο το περιβαλλοντικό μας σύστημα θα καταρρεύσει  αν δεν προστατεύσουμε άμεσα τον σημαντικότερο παράγοντα αναπαραγωγής των φυτών που είναι οι μέλισσες.

Σίγουρα ο αγρότης είναι ακρογωνιαίος λίθος της κοινωνίας μας αλλά επίσης σίγουρα και αυτοί οι ίδιοι οι αγρότες θέλουν να μπορούν να έχουν άλλες λύσεις για να προστατέψουν την παραγωγή τους που δεν θα επηρεάζουν τα μελίσσια . Όλοι οι υπόλοιποι ας σταματήσουμε να ψεκάζουμε κήπους και παρτέρια παρά μόνο με βιολογικά προϊόντα.

Η πολιτεία πρέπει να γίνει αυστηρή και  να θεσπίσει νόμους για το ψέκασμα και την προστασία της μέλισσας. Παράλληλα πρέπει να βρεθεί δίπλα στους αγρότες με τις επιστημονικά υποστηριζόμενες υπηρεσίες της για να τους βοηθήσει να λύνουν το πρόβλημα με το σωστό τρόπο ακόμα και επιδοτώντας τους για την αποδεδειγμένη προστασία της μέλισσας.

Η εξαφάνιση της μέλισσας θα ανοίξει τους ασκούς του Αιόλου για την εξαφάνιση χιλιάδων ειδών φυτών.

Η Βουλή μας θα πρέπει να δείξει αντανακλαστικά στο πολύ ισχυρό μήνυμα της φύσης με τους μαζικούς θανάτους μελισσών και να αλλάξει όσο είναι νωρίς την ροή των πραγμάτων.