Οι συνταξιούχοι ανήκουν εκ των πραγμάτων στην ηλικιακή ομάδα των πολιτών με τους περισσότερους χηρεύσαντες, γεγονός που προκαλεί εντονότερη ευαισθησία στην Κίνηση Οικολόγων Συνταξιούχων.

Απευθυνόμενοι προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη, τον καλούμε να μην εγκλωβιστεί σε αντιπαραθετικά σύνδρομα και να ακούσει τη φωνή των συνταξιούχων πολιτών αλλά και της Βουλής, η Ολομέλεια της οποίας αρχικά υπερψήφισε τον νόμο με την τροποποίηση που πρότεινε και το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών και κατά δεύτερο απέρριψε την αναπομπή του ΠτΔ, στέλνοντας το σωστό μήνυμα.

Καλούμε επίσης τον κ. Αναστασιάδη να κάνει λογική και σοφή χρήση των δικαιωμάτων που του παρέχει το Σύνταγμα και ως Πρόεδρος όλων – και όχι μόνο των ανδρών που είναι χηρεύσαντες από την 1/1/18 – να μην προβεί σε αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο του νόμου που ψήφισε η Βουλή.

Η πολιτεία οφείλει να αποκαταστήσει την αδικία διορθώνοντας το δικαίωμα της ισότητας για όλους και όχι διορθώνοντας την αδικία με αδικία ή για μερίδα των αδικημένων.