Συζητήθηκαν σήμερα στην κοινοβουλευτική επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δύο προτάσεις νόμου των Οικολόγων. Η μία αφορά στην παραχώρηση δικαιώματος σε δικαιούχο άδειας μητρότητας να επιλέγει κατά πόσο θα λαμβάνει άδεια μητρότητας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που προβλέπει ο υφιστάμενος νόμος, νοουμένου ότι το εν λόγω διάστημα δεν ξεπερνά τις πενήντα δύο (52) εβδομάδες. Η δεύτερη πρότασή μας  αφορά στον μη επηρεασμό του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η επέκταση της άδειας ουσιαστικά θα είναι χωρίς απολαβές αφού σε αντίθετη περίπτωση η πρότασή μας θα κρινόταν αντισυνταγματική.

Στην Επιτροπή ακούστηκαν διάφορες απόψεις όπως για παράδειγμα ότι μία μητέρα δεν χρειάζεται να μένει στο σπίτι πέραν του διαστήματος που χρειάζεται για την ανάρρωσή της από τον τοκετό και της φροντίδας του νεογέννητο  για το πρώτο διάστημα της ζωής του.

Χρειάζεται να υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο αποκλειστικός µητρικός θηλασµός είναι η ιδανική και πλήρης διατροφή για τους 6 πρώτους µήνες της ζωής. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχουν υποδομές ώστε να μπορεί μία μητέρα να αντλεί γάλα στον χώρο εργασίας της ούτε στον δημόσιο ούτε στον ιδιωτικό τομέα. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την  ψυχολογία της μητέρας, η οποία ειδικά όταν πρόκειται για το πρώτο της παιδί θέλει να μείνει όσο το δυνατόν περισσότερο κοντά στο παιδί της. Το κράτος είναι απών αφού δεν υποδομές για φύλαξη παιδιών από τόσο νεαρή ηλικία.

Έχουμε εγκαταλείψει την οικογένεια. Η προσπάθειά μας είναι για να βοηθηθεί η μητέρα όταν το κράτος είναι απών.