Η ειδική έκθεση των εμπειρογνωμόνων που δημοσιεύθηκε πρόσφατα και αφορά τα οδικά έργα στον Ακάμα, κρίνεται από το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών ως κατώτερη των περιστάσεων.

Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από τον περιορισμό της έκθεσης σε θέματα αποκατάστασης του τοπίου και του οικολογικού χαρακτήρα του λεγόμενου Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα, μετά τις προκληθείσες ζημιές στο περιβάλλον από τα οδικά έργα και στην λήψη μέτρων για την προστασία των έργων αυτών από τις καταρρακτώδεις βροχές του φετινού χειμώνα.

Τεράστιας σημασίας ζητήματα, όπως για παράδειγμα η προστασία της Χερσονήσου και η Βιώσιμη Κινητικότητα – που θα έπρεπε να υπήρχαν στο κείμενο της έκθεσης αυτής – αφέθηκαν εκτός, διότι τα ζωτικά αυτά ζητήματα ήταν εκτός των όρων εντολής.

Όπως προκύπτει από το ίδιο το κείμενο της έκθεσης, οι όροι εντολής που δόθηκαν από την Κυβέρνηση στην ομάδα που ετοίμασε την έκθεση είχαν ως στόχο να μη θιγούν οι πολιτικές αποφάσεις της προηγούμενης Κυβέρνησης και το λανθασμένο μοντέλο διακίνησης στον Ακάμα, αντί μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης που πραγματικά θα εντόπιζε τα λάθη και τις καταστροφές για να αποτελέσει τον φάρο για διορθώσεις και επανασχεδιασμό.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών θα επιμένουμε για την αναθεώρηση του οδικού σχεδιασμού στον Ακάμα. Εμμένουμε στην πλήρη ανατροπή του παρωχημένου και βλαπτικού μοντέλου κυκλοφορίας χιλιάδων οχημάτων IX μέσα στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα. Είναι αναγκαίο να υπάρξει ανασχεδιασμός του οδικού δικτύου, με γνώμονα τις συστάσεις πλειάδας έγκυρων μελετών, τα διεθνή πρότυπα (π.χ. IUCN) και τις αρχές που υπαγορεύει η Βιώσιμη Κινητικότητα, σύμφωνα με τις οποίες η διακίνηση και απόλαυση της φύσης μέσα σε Εθνικά Πάρκα γίνεται με ελαφρές και ελάχιστα δαπανηρές υποδομές οδικού δικτύου, προσαρμοσμένες σε ήπια και φιλικά μέσα και τρόπους διακίνησης όπως π.χ. μικρά ηλεκτρικά λεωφορεία του Πάρκου, πεζοπορία και ποδηλασία.

Έχουμε επισημάνει παρά τα όποια θετικά της έκθεσης και πολλές αδυναμίες. Για παράδειγμα, εμείς ζητούμε να κατεδαφιστούν οι τοίχοι αντιστήριξης από μπετόν και όπου χρειάζεται να χτιστούν ξερολιθιές (κι όχι ψεύτικες επενδύσεις σε τοίχους από μπετόν που συνιστά η έκθεση), να αποξηλωθεί το δίκτυο ύδρευσης της Λάρας (και όχι απλά να μην χρησιμοποιηθεί όπως συνιστά η έκθεση) και να κατεδαφιστούν τα μεγάλα γεφύρια από μπετόν (και όχι απλά να ληφθούν αορίστως μέτρα για την προστασία του σπάνιου είδους χελιού, όπως αναφέρει η έκθεση).

Ζητούμε επίσης την κατάργηση των χώρων στάθμευσης εντός της αυστηρά προστατευόμενης περιοχής και των χώρων στάθμευσης που θα εξυπηρετούν τα λεγόμενα αναψυκτήρια (κόμβους επισκεπτών). Ζητούμε την κατάργηση του κυκλικού δρόμου στην περιοχή της αυστηρά προστατευόμενης περιοχής της Λάρας και την μεταφορά των επισκεπτών με μικρά λεωφορεία του πάρκου.

Οι εμπειρογνώμονες που διόρισε η κυβέρνηση δεν ασχολήθηκαν με αυτές τις εισηγήσεις και προτάσεις γιατί προφανώς ήταν εκτός των όρων εντολής της μελέτης τους.

Για αυτούς και για άλλους λόγους η έκθεση των εμπειρογνωμόνων για τα οδικά έργα στον Ακάμα που διόρισε η κυβέρνηση δεν κρίνεται ικανοποιητική.

Ως Οικολόγοι συνεχίζουμε την προσπάθεια διάσωσης του Ακάμα. Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος του Κινήματος κ. Γιώργος Περδίκης έχει απευθυνθεί με επιστολή του στους ηγέτες όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων – πλην του ΕΛΑΜ – ζητώντας συνάντηση και συνεργασία για το θέμα του Ακάμα.

Η προστασία του εξαιρετικής σημασίας βιοτόπου της χερσονήσου του Ακάμα είναι υπόθεση όλων μας.