Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών εκφράζουμε εκ νέου τη διαφωνία μας σε οποιαδήποτε σπατάλη αποσκοπεί, στην κατασκευή νέου Μεγάρου για την Βουλή των Αντιπρόσωπων. Θεωρούμε πως η επίλυση σειράς κοινωνικών προβλημάτων είναι πολύ επιτακτικότερη από τη διασφάλιση “άνεσης” για τους βουλευτές.

Σίγουρα ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών δεν θα δεχτούμε να υλοποιηθεί ο αρχικός σχεδιασμός για Μέγαρο της νέας Βουλής αξίας 150 εκ. ευρώ πάνω στα αρχαία, στο λόφο της ΠΑΣΥΔΥ.

Υπήρχαν βέβαια κατά καιρούς αρκετές προτάσεις που αφορούσαν την αξιοποίηση των χώρων και των κτηρίων πέριξ της Βουλής, πχ. δημοτικό θέατρο, αρχαιολογικό μουσείο, εστιατόρια garden, που δεν αξιοποιήθηκαν.

Εισηγούμαστε να ξαναμπούν στο τραπέζι της συζήτησης όλοι αυτοί οι χώροι που θα συνδέσουν το παλαιό με το καινούργιο, με ένα δημιουργικό και πολύ πιο οικονομικό τρόπο, όπως αρμόζει στις σημερινές συνθήκες.