Η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι η διαμεσολάβηση σε οικογενειακές διαφορές αποτελεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο που συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό του  οικογενειακού δικαίου που θα αποφορτίσει σημαντικά το δικαστικό σύστημα και θα ενισχύσει το θεσμό της οικογένειας στις περιπτώσεις οικογενειακών διαφορών. Εντούτοις δεν κατάφερε πάρα την ψήφιση του νόμου του «περί Διαμεσολάβησης σε Οικογενειακές Διαφορές Νόμος» και ενώ είχε αρκετό χρόνο για να υλοποιήσει τις πρόνοιες της νομοθεσίας, παραδέχεται ότι αδυνατεί να εφαρμόσει το νόμο και ζητά ουσιαστικά την αναβολή της εφαρμογής του.

Σύμφωνα με επιστολή του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Γιώργου Σαββίδη προς την Βουλή των Αντιπροσώπων αναφέρεται ότι έχει προχωρήσει σε ετοιμασία τροποποιητικού νομοσχέδιου το όποιο έχει ήδη σταλεί στη Νομική υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο, με στόχο την εξασφάλιση παράτασης έξι επιπλέον μηνών στην εφαρμογή του νόμου η οποία υπολογίζεται να γίνει στις 24/4/2020 αντί στις 24/10/2019 όπως ήταν προγραμματισμένη. 

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών καταγγέλλει την ανικανότητα και την ανευθυνότητα των κυβερνητικών υπηρεσιών που καθυστερούν την μεταρρύθμιση του Οικογενειακού Δικαίου και την αντιμετώπιση των σοβαρών ζητημάτων που βασανίζουν χιλιάδες οικογένειες στην Κύπρο.