Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών υιοθέτησε τον πιο κάτω κώδικα ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Μαΐου 2021. Η θέσπιση του Κώδικα Δεοντολογίας αποτελεί κρίσιμο βήμα για τη θεσμοθέτης μιας συλλογικής, δημοκρατικής και πιο αποτελεσματικής λειτουργίας των υποψηφίων αλλά και του ίδιου του εκλογικού συνδυασμού του Κινήματος, καθώς περιγράφει κανόνες σταθερούς, γνωστούς εκ των προτέρων σε όλους/ες και ίδιους για όλους/ες όσοι/ες προτίθενται να είναι υποψήφιοι/ες βουλευτές/τριες του συνδυασμού Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών.

Αυτούσια το κείμενο του Κώδικα:

Α. Κανόνες Δεοντολογίας Υποψηφίων

 1. Ο εκλογικός συνδυασμός του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών υιοθετεί μια συλλογική προεκλογική εκστρατεία, η οποία καθορίζεται από τα κεντρικά όργανα του Κινήματος. Κανείς και καμία υποψήφιος/α δεν μπορεί να ακολουθεί τακτικές που έρχονται σε αντίθεση με αυτές τις αποφάσεις ή έχει συμπεριφορές που τον/την φέρνουν σε αντίθεση με άλλους/ες υποψήφιους/ες του Κινήματος.
 2. Υποψήφιοι/ες Βασικές προϋποθέσεις-πέραν των όσων καθορίζονται από τη νομοθεσία- για να ενταχθεί κάποιος/α στον εκλογικό συνδυασμό του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών είναι οι εξής:

α) Να καταθέσει στο εκλογικό επιτελείο, περιεκτικό βιογραφικό σημείωμα.

β) Να μην ελέγχεται για σοβαρές οικονομικές ατασθαλίες ή, σε περίπτωση που συμβαίνει κάτι τέτοιο, να έχει δώσει επαρκείς εξηγήσεις στο Κεντρικό Εκλογικό Επιτελείο (Κ.Ε.Ε) του Κινήματος.

γ) Να αποδέχεται ενυπόγραφα και ανεπιφύλακτα τον Κώδικα Δεοντολογίας του Κινήματος.

δ) Να σέβεται τις προγραμματικές θέσεις του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών όπως ψηφίστηκαν στο έκτακτο προγραμματικό συνέδριο της 1ης Δεκεμβρίου 2019.

Β. Κανόνες Προεκλογικής εκστρατείας

 1. Επιδιώκεται η συλλογική παρουσία αντί της προσωπικής προβολής (π.χ.  συλλογικές διαφημίσεις ανά επαρχία με ομαδικές φωτογραφίες όλων των υποψηφίων)
 2. Η κάθε δραστηριότητα (φιλοξενία σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, διοργάνωση οποιασδήποτε δράσης κλπ.) να αναφέρεται στο Κ.Ε.Ε.
 3. Κάθε οικονομική εισφορά που λαμβάνει ο/η υποψήφιος/α να αναφέρεται στο Κ.Ε.Ε. και να σημειώνεται στη δήλωση εκλογικών εξόδων που θα κατατεθεί στον Έφορο Εκλογών. Κάθε εκλογικό έξοδο που κάνει ο υποψήφιος ή γίνεται εκ μέρους του υποψήφιου από τρίτους, επίσης θα πρέπει να σημειώνεται στη δήλωση εκλογικών εξόδων του/της οπόταν είναι φρόνιμο να τηρείται αρχείο για διευκόλυνση της ετοιμασίας της.
 4. Στη δράση και συμπεριφορά των υποψηφίων δεν επιτρέπεται καταπάτηση οποιουδήποτε νόμου της Δημοκρατίας.
 5. Να αποφεύγεται να αναφέρονται ονόματα προς σταυροδοσία και ιδιαίτερα δεν επιτρέπεται η αναφορά σε προσωπική μονοσταυρία.
 6. Πρέπει σε όλες τις εμφανίσεις να γίνεται προβολή του κοινού λογότυπου και των συνθημάτων.
 7. Να ακολουθούνται οι οδηγίες του Γραφείου Προβολής και Δημοσιότητας.
 8. Να γίνεται σεβαστός ο κώδικας για την προσωπική διαφήμιση (ακολουθεί πιο κάτω).

Γ. Κώδικας Προσωπικής Διαφήμισης και Προβολής Υποψηφίων του εκλογικού συνδυασμού του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών

Επιτρέπεται η προσωπική διαφήμιση υπό τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

 1. Επιτρέπεται η προσωπική διαφήμιση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Facebook, Twitter, LinkedIn κτλ.)
 2. Είναι προτιμότερο να αποφεύγεται η προσωπική τηλεοπτική, ραδιοφωνική και/ή έντυπη διαφήμιση στα παγκύπριας ή τοπικής εμβέλειας MME
 3. Επειδή ο τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός χρόνος για πληρωμένη πολιτική διαφήμιση, είναι προκαθορισμένος από το νόμο για όλους τους εκλογικούς συνδυασμούς (και σε αυτόν περιλαμβάνεται και ο χρόνος των προσωπικών πληρωμένων πολικών διαφημίσεων των υποψηφίων) ο χρόνος αυτός θα γίνει προσπάθεια να αξιοποιηθεί από τον εκλογικό συνδυασμό του κινήματος και για ομαδική διαφήμιση των υποψηφίων. Εάν περισσεύει χρόνος που δεν αξιοποιήθηκε από το Κίνημα, μπορεί υποψήφιος/α, μετά από έγκριση του Κ.Ε.Ε., να αξιοποιήσει μέρος του χρόνου αυτού για προσωπική πληρωμένη πολιτική διαφήμιση. Σε αυτά τα Μέσα (εφ’ όσον αποφασισθεί) θα γίνουν συλλογικές διαφημίσεις ανά επαρχία και/ή παγκύπρια με ομαδικές φωτογραφίες όλων των υποψηφίων ή ομάδας υποψηφίων (π.χ. νεολαία) κατόπιν απόφασης του Κ.Ε.Ε.
 4. Στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης οι υποψήφιοι/ες προτρέπονται να συμμετέχουν ενεργά, να προβάλλουν τις θέσεις του Κινήματος και να απαντούν με επιχειρήματα. Δεν απαντάμε με ύβρεις σε καμία περίπτωση.
 5. Σε κάθε διαφήμιση θα περιλαμβάνονται τα κύρια συνθήματα, χρώματα και σχήματα που έχουν οριστεί από τους Συμβούλους Επικοινωνίας του Κινήματος.
 6. Επιτρέπεται η χρήση πανό με τη φωτογραφία όλων των υποψηφίων ανά επαρχία. Η τοποθέτηση πανό επιτρέπεται σε «εκλογικά κέντρα» (εκλογικά επιτελεία) και όχι σε δημόσιους χώρους (εκτός και αν ληφθεί διαφορετική απόφαση από το Κ.Ε.Ε.
 7. Η φράση «Ψηφίστε τον/την …..» ή παρόμοιου τύπου δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ούτε από τον/την υποψήφιο/α, ούτε από υποστηρικτές (π.χ. ομάδα στήριξης υποψηφίου/ας).
 8. Επιτρέπεται η τοποθέτηση προσωπικών αφισών σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους ή προθήκες καταστημάτων, όχι όμως στις διαφημιστικές πινακίδες σε αυτοκινητόδρομους, λεωφόρους , πάρκα, πεζοδρόμους κ.τ.λ. 5
 9. Επιτρέπεται η προσωπική διαφήμιση σε στάσεις λεωφορείων και σε πινακίδες που προσφέρονται προς αυτόν τον σκοπό από τις αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης.
 10. Για το περιεχόμενο των προσωπικών φυλλαδίων και καρτών θα ενημερώνεται το Κ.Ε.Ε.
 11. Δεν επιτρέπεται η διανομή φυλλαδίων σε γραμματοκιβώτια.
 12. Επιτρέπεται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων (ιστοσελίδα, email), τηλεφωνήματα, sms μηνύματα και επιστολών νοουμένου ότι δεν παραβιάζεται η νομοθεσία για την  προστασία των προσωπικών δεδομένων.
 13. Επιτρέπονται και προτρέπονται τα άρθρα, οι συνεντεύξεις και τα προσωπικά αφιερώματα στα ΜΜΕ, νοουμένου ότι ενημερώνεται το Κ.Ε.Ε., ώστε να γίνεται διάχυσή τους και από τα κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδα του Κινήματος.

Δ. Διαδικασία υποβολής διορθωτικών μέτρων

 Ι. Σε περίπτωση παραβίασης του κώδικα δεοντολογίας ο Πρόεδρος του Κινήματος μετά από καταγγελία ή αυτεπάγγελτα δύναται να καλέσει τον/την εν δυνάμει παραβάτη, στο Κ.Ε.Ε για ακρόαση και απολογία ή να ζητήσει από αυτόν/ην την υποβολή γραπτού υπομνήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Σε περίπτωση που η καταγγελία αφορά τον Πρόεδρο του Κινήματος τότε ανατίθεται σε μέλος του Κ.Ε.Ε. η διερεύνηση της καταγγελίας.

ΙΙ. Ποινές

Σε περίπτωση όπου η έκβαση της υπόθεσης είναι καταδικαστική τότε το Κ.Ε.Ε δύναται να επιβάλει τις πιο κάτω ποινές:

Για υποψήφιους/ες:

α) προειδοποίηση,

β) επίπληξη,

γ) αποκλεισμό από το ψηφοδέλτιο του Κινήματος,

Ε. Κανόνες Δεοντολογίας Βουλευτών/Βουλευτριών

 1. Όλοι/ες οι βουλευτές/βουλεύτριες είναι υποχρεωμένοι/ες να τηρούν το καταστατικό και τις συλλογικές αποφάσεις των οργάνων του Κινήματος καθώς και τις προγραμματικές θέσεις του συνδυασμού του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών.
 2. Το Κίνημα δύναται να ζητήσει την παραίτηση βουλευτή/τριας, με απόφαση των κεντρικών του οργάνων (Κεντρική Επιτροπή) όταν προκύπτουν τα πιο κάτω:
 3. Κατ’ εξακολούθηση αρνείται να υλοποιήσει συλλογικές δεσμευτικές αποφάσεις των οργάνων του Κινήματος.
 4. Τεκμηριώνεται εις βάρος του/της σοβαρό ποινικό ή οικονομικό αδίκημα ή πράξη μεγάλης κοινωνικής απαξίωσης που αντιβαίνει στις αρχές και αξίες του Κινήματος.

iii. Η δημόσια συμπεριφορά του/της κρίνεται από τα όργανα του Κινήματος ότι πλήττουν το κύρος του Κινήματος και την αξιοπρέπεια των μελών και των ψηφοφόρων του. Εξυπακούεται ότι η ελεύθερη διατύπωση προσωπικής άποψης, αποτελεί δικαίωμα του κάθε ανθρώπου δεδομένου ότι αυτή γίνεται σε κόσμια πλαίσια και δε θίγει ή παραβιάζει τις αρχές και τις προγραμματικές θέσεις του Κινήματος, με βάση τις σχετικές πρόνοιες του καταστατικού.

Για να ζητηθεί η παραίτηση βουλευτή/τριας του εκλογικού συνδυασμού του Κινήματος πρέπει να υπερψηφιστεί από το 60%+ 1 του συνόλου του αριθμού των μελών της Κεντρικής Επιτροπής.

ΣΤ. Γενικά θέματα

Ο Κώδικας Δεοντολογίας αποτελεί δεσμευτικό κείμενο και αφορά τόσο τους/τις υποψήφιους/ες βουλευτές/τριες όσο και τους/τις εκλεγμένους/ες βουλευτές/τριες. Ισχύει για όλους/ες όσοι/ες ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες, ανεξαρτήτως αν είναι μέλη του Κινήματος ή όχι.

Οι υποψήφιοι/ες βουλευτές/τριες που ενδέχεται να εκλεγούν με το ψηφοδέλτιο του εκλογικού συνδυασμού του Κινήματος – έχοντας υπόψη τα δικαιώματά τους όπως αυτά προκύπτουν από το νόμο και από τις σχετικές αποφάσεις δικαστηρίων – αναγνωρίζουν ότι η θέση έχει κερδισθεί με την συλλογική προσπάθεια των δομών του Κινήματος και των υποψηφίων προσωπικά και ως εκ τούτου δεσμεύονται πολιτικά και ηθικά ότι η έδρα που καταλαμβάνουν ανήκει στο Κίνημα και όχι στους/στις ίδιους/ες.

Νοείται ότι υποψήφιος/α που έχει αποχωρήσει/διαγραφεί από το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών ή τον εκλογικό συνδυασμό του Κινήματος, δε δικαιούται να συμμετάσχει σε αναπλήρωση κενωθείσας βουλευτικής έδρας.